Kenniscentrum voor fietsbeleid

Stations

Artikel
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 26-27.
2007 Realisatie, organisatie en gebruik van het nieuwe Stadsbalkon (verdiepte onbewaakte stalling met toezicht) bij Station Groningen als schoolvoorbeeld voor Nederland.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad) Benoît Thijssen (Groen Licht Verkeersadviezen) , Fietsberaad
2008 Gedetailleerd onderzoek naar fietsparkeerproblemen rond stations van Haarlem, Leiden, Eindhoven en Nijmegen.
Rapport
Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad), Henk Nanninga en Evelien Fleskens (inno-V) , CROW-Fietsberaad
2013 Deze publicatie geeft een impuls aan de kwaliteitssprong die nodig is om tot goede fietsparkeervoorzieningen te komen nabij BTM-haltes; voldoende plaatsen met de juiste kwaliteit en op de goede plek
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer 27
2011 In de fietsenstalling komt langzamerhand meer elektronica die deze taak gaat overnemen. En ook buiten zien we meer elektronische systemen om de fiets veilig te stallen. Eén ding hebben de ontwikkelaars gemeen: een ongebreideld enthousiasme. De prijs vormt echter nog wel een beletsel voor een snelle opmars. En wellicht soms ook de hoge eisen die een fietser stelt aan het gebruiksgemak.
Artikel
Otto van Boggelen, , Fietsverkeer nr. 18
2008 Artikel over onderzoek van het Fietsberaad naar capaciteitsproblemen met betrekking tot fietsparkeren bij de stations in Haarlem, Leiden, Eindhoven en Nijmegen.
Artikel
Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer
2006 Artikel uit Fietsverkeer over de eerste gratis bewaakte NS-stalling in Zutphen.
Artikel 2011 Onder station Houten Centrum is een nieuw fietsstransferium in gebruik genomen. Het nieuwe transferium telt nu 3100 plaatsen en kan worden opgeschaald naar 4200 plaatsen. Dankzij een Europese aanbe steding pakken de exploitatiekosten gunstig uit.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer 23
2009 Gratis de fiets stallen in een fraaie fietsenkelder, zodat niemand meer geneigd is zijn fiets aan een lantarenpaal voor het station vast te leggen. Dat is het ideaalbeeld van NS Fiets. En van veel gemeenten. Maar gratis kost ook geld en de vraag is: wie gaat dat betalen? Vaak moet de gemeente er voor opdraaien.
Beleidsnota
Ministerie van I&M , Ministerie van I&M
2011 Met bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen provincies en gemeenten tot 2020 circa 90.000 extra stallingen bouwen op stations. Dit gebeurt op de stations langs de trajecten waar in de toekomst spoorboekloos wordt gereden; Utrecht – Amsterdam, Den Haag – Rotterdam Utrecht - Den Bosch en Schiphol – Amsterdam – Almere - Lelystad.
Beleidsnota
Annelies Dijkzeul, Rogier van Schelven, Freek Kuipéri , Kwink Groep
2015 Met het Actieplan Fietsparkeren bij Stations1 wil het ministerie van Infrastructuur samen met gemeenten, NS en ProRail een bijdrage leveren aan het wegwerken van de tekorten aan fietsparkeerplekken bij stations. Het Actieplan heeft een looptijd van 2012 tot 2020. In het Actieplan is vastgelegd dat in 2015 een tussentijdse evaluatie plaatsvindt. Doel van deze evaluatie is inzicht te geven in de tot nu toe behaalde resultaten, knelpunten en oplossingsrichtingen voor het vervolg van het Actieplan Fietsparkeren.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer 33
2013 Stallingen worden niet alleen steeds groter, er wordt ook nieuwe techniek ingevoerd om het stallen te kunnen reguleren. In Utrecht is bijvoorbeeld een stalling in de maak met 12.500 plekken. En in Helmond draait een pilot met een geavanceerd toegangscontrolesysteem. Maar soms is eenvoud en kwaliteit ook goed genoeg. Bijvoorbeeld bij bushaltes, waarvoor nu kwaliteitsnormen zijn opgesteld.
Notitie
AM Railsystemen Prorail , Prorail
2013 De focus van dit Ontwerpvoorschrift ligt op een functionele omschrijving van de eisen en wensen, in tegenstelling tot een technische omschrijving. Dit is gedaan om enerzijds ontwerpers meer ruimte te geven voor creatieve, locatie specifieke oplossingen en anderzijds een herkenbaar beeld naar de gebruikers te bewaren.