Kenniscentrum voor fietsbeleid

Schoolverkeer

Brochure
Marian Schouten , ROV-Utrecht
2011 Herziene editie van iets wat in 2000 ook al zo zinvol was: Marian Schouten schreef voor ROV Utrecht een boekje vol mogelijke maatregelen rond schoolverkeer. Het goede: zowel simpeler acties als ingrijpender infrastructurele maatregelen. Werkelijk integraal!
Rapport
Karolijne van der Houwen, Jeroen Goossen, Ipe Veling , Traffic Test
2003 Het volledige rapport dat Traffic Test maakte in opdracht van het Fietsberaad: Landelijk onderzoek naar het reisgedrag van kinderen naar de basisschool.
Artikel
Benoit Tijssen (GroenLicht Verkeersadvies) en Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 16-19.
2007 De signalen dat de vraag naar fietsparkeervoorzieningen bij stations flink groeit werden de aflopen jaren steeds sterker. Op veel stations puilen de stallingen uit. Nieuwe parkeervoorzieningen staan binnen een mum van tijd weer vol. Wat is er aan de hand?
Artikel 2002 Een bewaakte stalling bij middelbare scholen leidt tot een aanzienlijk toename van het fietsgebruik, zo blijkt in de regio Haaglanden.
Artikel 2002 Ouders die hun kinderen naar school brengen, kiezen veelal tussen de auto, de fiets of lopen. Wat bepaalt die keuze? Daarover bestaat nog geen duidelijkheid.
Brochure
Wim Both / Fietsersbond , Fietsersbond
2007 Wat kan het voortgezet onderwijs betekenen voor de veiligheid van hun fietsende leerlingen en voor bevordering van het fietsgebruik onder weinig of niet fietsende autochtone en allochtone leerlingen?
Rapport
Enne de Boer , proefschrift TU Delft
2010 Leerlingen moeten ongeveer 10 procent verder reizen om bij hun basisschool te komen dan in 1995. Het fietsgebruik is met 40 procent vrij constant gebleven maar wel lopen leerlingen steeds minder vaak naar school (nu minder dan 30 procent).
Factsheet 2003 Een overzicht van cijfers en feiten over vervoerwijzen en verkeersveiligheid; voor de eerste 3 jaar van het middelbaar onderwijs.
Brochure
Fietsersbond / Wijken voor de fiets
2011 Checklist waarmee nagegaan kan worden hoe fietsvriendelijk een school is.
Artikel
Ewoud Vink (gemeente Bernheze), Michel van der Kraan (basisschool De Beekgraaf), Otto van Boggelen (Goudappel Coffeng) , Verkeerskunde
2004 Verkeerskunde-artikel over het fietsparkeerplan van de gemeente Bernheze