Kenniscentrum voor fietsbeleid

Promotie fietsgebruik in omringende landen

Artikel 2005 Anders dan in Nederland worden in Vlaanderen de nodige (lokale) promotiecampagnes voor fietsgebruik gehouden. Ook daar echter een groot gebrek aan effectiviteitscijfers.
Presentatie
Wigand von Sassen , Gemeente München
2011 Presentatie 'Communicatie en marketing campagne voor fietspromotie in München' gehouden door Wigand von Sassen tijdens de Fietsberaadbijeenkomst 'Fietsmarketing en promotiecampagnes' op 12 mei 2011. Taal van de presenatie is in het Engels.
Presentatie
Elsebeth Gedde , Gemeente Odense
2011 Presentatie ‘Fietsbeleid in Odense - Denemarken'. Gehouden door Elsebeth Gedde tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Fietsmarketing en promotiecampagnes' op 12 mei 2011. De taal van de presentatie is Engels (veel beeldmateriaal).
Campagne
Fietsberaad , Fietsberaad
2012 Wat vinden mensen bijzonder aan fietsen? Daar was de gemeente van München naar op zoek. Uit interviews op straat bleek het meest gegeven antwoord: het plezier van fietsen! Plezier, vrolijkheid, je goed voelen omdat je fietst, het gaat allemaal om emotie. Emotie is iets waar de auto industrie al jaren op inspeelt: nu is het tijd voor de fiets.
Rapport
Jensen , VD
2000 Het hoofdstuk over acties, campagnes en communicatie in het Deense richtlijnenhandboek. In Denemarken heeft men met dit onderwerp veel meer ervaring dan in Nederland.
Artikel
Marco te Brömmelstroet, Gertjan Hulster, Eric Crouse , CVS 2010 Roermond
2010 Marketing-analyse van succesvolle voorbeelden van fietsoromotie uit het buitenland.
URL 2008 ibikecph is a social forum for everyone who cycles in Copenhagen. We make Copenhagen a Cycle City by sharing our opinions, interests and initiatives.
Rapport 2005 Samenvatting van de evaluatie van promotieprojecten voor sustainable travel in 14 Engelse steden. De grote lijn: toch vaak enig, zij het gering, effect.