Kenniscentrum voor fietsbeleid

Promotie fietsgebruik in Nederland

Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Jolanda van Oijen (XTNT) en Esther Brouwers (XTNT) , Fietsberaad
2011 Umbrella branding, oftewel het vormen van een paraplumerk, is een marketingstrategie waarbij een verzameling producten en diensten onder één merk wordt gebracht. De publicatie geeft een beeld van vier voorbeelden uit Hilversum, 's-Hertogenbosch, Amsterdam en Tilburg. Tot slot is een stappenplan gepresenteerd als handreiking om umbrella branding toe te passen.
Rapport
Fietsberaad , Fietsberaad
2009 Een overzicht van een aantal communicatie- en promotiecampagnes in het fietsbeleid in Nederland.
Rapport
Laurens Langendonck (Blauw Research) , Fietsberaad en Ministerie Rijkswaterstaat
2009 Het Fietsberaad heeft een marktanalyse laten uitvoeren door Blauw Research. Het aanbod van onder andere fietsvoorzieningen binnen de gemeenten Apeldoorn, Hilversum, Zwolle en Nijmegen zijn in kaart gebracht. Anderzijds brengt het marktonderzoek de behoefte en wensen van de doelgroepen in kaart.
Rapport
Lucas Harms, Peter Jorritsma en Nelly Kalfs - Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) , KiM
2007 Om het inzicht in belevingsaspecten van mobiliteit te vergroten, een studie naar subjectieve ervaringen rondom het gebruik van auto, fiets en openbaar vervoer. Welke vervoerwijze vinden Nederlanders het prettigst, hoe oordeelt men over de auto, de fiets en het openbaar vervoer, welke gevoelens en emoties gaan hiermee gepaard?
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer 24
2010 De Tour de France en de Giro vertrekken dit jaar uit Nederland. Gemeenten en provincies die door de wielerronden worden aangedaan, gebruiken het als kapstok om fietspromotionele activiteiten aan op te hangen. Ook is net de campagne ‘Heel Nederland Fietst’ gestart door de Fietsersbond en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. En de BOVAG timmert aan de weg met ‘Natuurlijk pak ik de fiets’. Ondertussen introduceren gemeenten ook lokale meerjarige promotieplannen.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer 26
2010 Een loterij voor fietsers die gemeenten een middel biedt om het gebruik van de stalling te sturen. Het systeem Fiets-en-Win kan verrassend veel. En mensen vinden het leuk, zo werd duidelijk tijdens de officiële start in Apeldoorn.
Rapport
Roger Gelissen, Elles Janssen , Rescon
2007 Evaluatierapport over campagnes om het fietsgebruik te bevorderen in Venlo (woon-winkelverkeer) en Tilburg (woon-schoolverkeer).
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 28
2011 Communicatie en marketing van fietsbeleid staan flink in de belangstelling. Niet in de laatste plaats omdat er fors wordt gekort op infrabudgetten en extra communicatie-inspanningen dit verlies misschien enigszins kunnen compenseren. Daarbij is de laatste jaren de toonzetting van die communicatie aan het veranderen. We vertellen de potentiële fietser niet meer hoe nuttig fietsen voor de maatschappij is, maar vooral dat hij er zelf beter van wordt.
Rapport
M. van Twuijver (AVV), M. Schreuders en R. Jansen (Goudappel Coffeng bv) , AVV
2006 Uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek met als doel inzicht te krijgen in de vraag waarom en wanneer autobezitters kiezen voor de fiets dan wel de auto op afstanden tot 7,5 kilometer.
Presentatie
Jacqueline Pieters , gemeente Den Haag
2014 Fietsparkeercongres 2014, sessie 13: Verleiden via prijs, product, communicatie en promotie.