Kenniscentrum voor fietsbeleid

Planologie

Artikel 2005 Veenendaal, de nieuwe stad die wel een hoog fietsgebruik kent. Verklaringen in de systematische stadsontwikkeling, het fijnmazige netwerk en de hoge kwaliteit van voorzieningen.
Artikel
Peter Kroeze (Ligtermoet & partners) , Fietsverkeer nr. 20
2008 De stedenbouwkundige structuur van de Vinex-wijk Houten-Zuid wijkt sterk af van die in de Vinex-wijk Leidsche Rijn-Veldhuizen. Peter Kroeze ging op zoek naar de verschillen en keek of deze verschillen verklaren waarom er in Houten meer wordt gefetst.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer 21
2009 Dordrecht grijpt de herstructurering van Vogelaarwijk Wielwijk aan om een deel van de doorgaande autoroute om te vormen tot een parklint voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen.
Kaart 2003 De ruimtelijke structuur van Houten is nog steeds een bijzonder voorbeeld. [Verkeerskunde - 1997][pdf]
Artikel
Dirk Ligtermoet, Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer 27
2011 Culemborg draagt nog de handtekening van Joost Váhl, de ontwerper die lang geleden al met shared space bezig was, toen nog in de vorm van het woonerf. In de stad met de oude kern omringd door uitbreidingswijken en industrie zijn de principes nog steeds terug te vinden. Maar aan gescheiden infrastructuur voor de fiets valt niet altijd meer te ontkomen.
Artikel
Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer 22
2009 Voor de Fietsersbond was Goes in 2008 bijna de Fietsstad van Nederland. Merkwaardig genoeg dringt dat nauwelijks door in Goes zelf. Hoewel er genoeg gebeurt, is er niet echt sprake van gericht fietsbeleid.
Rapport 1998 Voorbeelden van een aantal nieuwbouwwijken (Vinex-locaties) waar verkeersleefbaarheid en stedenbouw hand in hand gingen.
Artikel
Klats e.a. (Ruimte voor de fiets) , V&W/VNG
1994 Minder ongevallen, minder autoverkeer en meer fietsers: gevolgen van de fietsvriendelijke stedenbouwkundige inrichting van Houten.
Rapport
Adriaan Walraad, Frank Poppe , Ministerie V&W
1998 Over de relatie tussen stedenbouw en verkeersleefbaarheid, en waarom de voetganger en de fietser daarbij centraal moeten staan.
Artikel 1995 Voorbeeldplannen van fietsvriendelijke woonwijken in Emmen, Bijlmermeer, Houten, Beverwaard en Lelystad.