Kenniscentrum voor fietsbeleid

Parkeerbeleid

Bestand 2010 Dit document bevat een samenvatting en de inhoudsopgave van de tweede versie van de Leidraad Fietsparkeren. De publicatie verschaft informatie om goed fietsparkeerbeleid op te zetten, te realiseren en in stand te houden. Onderwerpen: beleidsontwikkeling, planning, ontwerp, uitvoering, exploitatie, beheer en de vele verschijningsvormen van fietsparkeervoorzieningen. Hierbij is ook aandacht voor juridische en technische aspecten.
Rapport
Frank Borgman, Fietsersbond , Fietsersbond
2010 De Fietsersbond onderzocht in de Fietsbalans in 43 gemeenten  ook de fietsparkeervoorzieningen. Op ruim een derde van de typen fietsbestemmingen bleek een groot tekort aan fietsenrekken.
Presentatie
Jaap Valkema , Gemeente Groningen
2008 Presentatie: Jaap Valkema van de gemeente Groningen vertelt over de rode lopers die de gemeente op trottoirs voor winkels neerlegt om deze vrij te houden voor voetgangers. En over aanvullende maatregelen om het parkeren van fietsen te regelen.
Beleidsnota
R. Hilhorst , Amsterdam
2007 Het meerjarenplan 2007-2010 van Amsterdam, met een kosten-totaal van liefst 100 mln euro en een sterk accent op fietsparkeren/ fietsdiefstal.
Rapport
Martijn te Lintelo, Gemeente Nijmegen
2009 De gemeente Nijmegen heeft het nieuwe fietsparkeerbeleid van 2007 geëvalueerd. In de binnenstad loopt het inmiddels goed; bij het station nog niet.
Artikel
Dirk Ligtermoet, Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer 24
2010 Amsterdam: hoofdstad en in veel aspecten een uitzonderlijke stad binnen Nederland. Ook als het gaat om fietsverkeer en alles wat ermee samenhangt, inclusief de diefstal. Fietsverkeer in Amsterdam is zeker de laatste decennia vooral een succesverhaal. Er is meer aandacht vanuit het beleid en het fietsgebruik blijft toenemen. Amsterdam heeft inmiddels veel bereikt op de klassieke fietsbeleidterreinen van infrastructuur voor de rijdende én stilstaande fiets, mede door een bijzondere structuur van beleidsvoering.
Beleidsnota
Jeroen Kosters , Gemeente Tilburg
2008 De gemeente Tilburg streeft naar een intensiever fietsgebruik in de stad. Naast het bieden van kwalitatief hoogstaande fietsverbindingen is het op logische en veilige locaties kunnen parkeren en stallen van de fiets belangrijk bij het bevorderen van het fietsgebruik.
Rapport 2005 De eerste fietsdiefstalscan van de Fietsersbond, waarin op basis van diefstalcijfers en enquêtes een serie aanbevelingen voor de gemeente is opgesteld.
Artikel
Niels Torslov and Niels Jensen (city of Kopenhagen) , Velocity 2007 M√ľnchen Proceedings
2007 Fietsparkeren in Kopenhagen: Vele jaren verwaarloosd; chaotische situaties - veel werk te doen. (Artikel in het Engels)
Notitie 2008 Notitie met beleidsregels die de Stadsregio Amsterdam hanteert voor het bepalen van subsidies voor fietsenstallingen.