Kenniscentrum voor fietsbeleid

Ouderen

Rapport
Ingrid Hendriksen, Luuk Engbers, Jeroen Schrijver, Rene van Gijlswijk, Jesse Weltevreden (bovag), Jaap Wilting (bovag) , TNO, HBD, BOVAG
2008 Een elektrische fiets is een fiets met trapondersteuning: je moet zelf fietsen, maar wordt daarbij ondersteund door een accu. De verkoop van elektrische fietsen in Nederland is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Er is echter weinig bekend over het gebruik en de toekomstmogelijkheden van de elektrische fiets in Nederland.
Rapport
Otto van Boggelen (Goudappel Coffeng), Judith Everaard (Oranjewoud) , AVV
2005 Onderzoek naar de relatie tussen de toename van fietsgebruik en verkeersveiligheid. Heldere conclusies per leeftijdsklasse en over belangrijke verschillen tussen steden.
Rapport
Theo Zeegers , Fietsersbond
2010 Onderzoek naar de verkeersveiligheidssituatie van de oudere fietser aan de hand van een aantal bestaande databanken.
Rapport
Ingrid van Loon, Karin Broer , Fietsersbond
2006 Onderzoek onder ouderen - en in de praktijk onder veel fietsende ouderen. Fietsen naar allerlei bestemmingen; zeker niet alleen recreatief. Grootste zorgen: slecht onderhoud en drukke kruispunten.
Artikel
Mariƫtte Pol - MuConsult , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 10.
2007 De vergrijzing in Nederland neemt toe en de vraag rijst hoe het fietsen aantrekkelijk gemaakt en gehouden kan worden voor ouderen. De hoofdlijnen van een fietsbeleid voor ouderen.
Artikel
Otto van Boggelen - Fietsberaad , Fietsverkeer nr. 28
2011 De verkeersveiligheid van de fietser is er de afgelopen tien jaar op vooruitgegaan, maar minder dan bij andere vervoerwijzen. Het is vooral de vergrijzing die ons parten speelt.
Factsheet
SWOV , SWOV
2010 Algemeen overzicht van de verkeersveiligheid van ouderen, met beperkte aandacht voor hun positie als fietsers.
Notitie
Paul Schepers , Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart
2009 Deze notitie beschrijft het advies voor het terugdringen van het aantal enkelvoudige fietsongevallen van Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS DVS). Het is gebaseerd op een onderzoek dat Stichting Consument en Veiligheid in opdracht van RWS DVS heeft uitgevoerd (Ormel, Klein Wolt, Den Hertog, 2008).
Rapport
dr. Ragnhild Davidse e.a. , SWOV
2014 In opdracht van de provincie Zeeland heeft SWOV een dieptestudie uitgevoerd naar fietsongevallen met 50-plussers. Het onderzoek betrof 35 ongevallen waarbij een 50-plusser ten val was gekomen, tegen een obstakel was gereden of tegen een andere fietser of een brom- of snorfietser was gebotst.
Factsheet
SWOV
2013 Jaarlijks overlijden er circa 120 ouderen (55+) door een fietsongeval. Meestal gaat het om enkelvoudige ongevallen, waarbij geen andere weggebruiker is betrokken. Vooral personen in de leeftijdsgroep 75+ hebben een relatief grote kans op overlijden of ernstig letsel door een fietsongeval.