Kenniscentrum voor fietsbeleid

Ontwikkeling en uitvoering van beleid

Rapport 2005 De Beleidswijzer Fietsverkeer; de handreiking over niet-infrastructurele aspecten van fietsbeleid. Het bevat een overzicht van alle kennis over fietsbeleid in Nederland.
Rapport
André Pettinga - I-ce , Velo-City Dublin, 2005
2005 Poging de kern van het fietsen in Nederland te vatten, waarbij de congruentie tussen gebruik en beleid en de functionele cultuur een grote rol speelt.
Rapport 2005 Door DHV voor het Fietsberaad vervaardigd rapport over het gebruik van modellen en de wijze van netwerkplanning in de praktijk. Ten behoeve van de nieuwe Ontwerpwijzer.
Rapport 2006 Uitgebreide terugblik op een fietsbeleid dat in 1975 bijna bij nul startte. Navolgenswaard voor Nederlandse steden!
Rapport 2004 Onderzoek naar de onderbouwingen van beleidskeuzes voor fietsverkeer in 24 gemeenten. Kernvraag: welke informatie gebruiken ambtenaren?
Artikel
ing. H.W.M. van Zeijl en ir. H.L. Tromp , Verkeerskunde
1995 Leiden maakte bij de opstelling van het fietsplan gebruik van het model QUOVADIS.