Kenniscentrum voor fietsbeleid

Onderhoud en beheer

Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Paul Schepers (IenM), Peter Kroeze en Maja van der Voet (Ligtermoet en Partners) , Fietsberaad
2011 Uit de ziekenhuisregistratie blijkt dat 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden onder fietsers slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval. Dit is een ongeval waarbij fietsers vallen of tegen een obstakel botsen. De helft van deze enkelvoudige fietsongevallen heeft één of meer aan infrastructuur gerelateerde factoren als (mede)oorzaak. Deze publicatie biedt wegbeheerders inzicht in de omvang van bovenstaande probleem en geeft diverse handvatten dit aan te pakken.
Notitie
Alex Roedoe (Mobycon), Rik de Groot (Rik de Groot Tekst en Beeld), Michiel Pouwels (CROW) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fiets
2013 Deze notitie geeft een stappenplan voor gemeenten en provincies om de gladheidsbestrijding voor fietsers te verbeteren. De belangrijkste toevoeging ten opzichte van de bestaande aanbevelingen is het ontwikkelen van een apart gladheidsbestrijdingsnetwerk voor fietsers met bijbehorende eisen.
Nieuws 2010 Nederland is in de ban van het winterweer. Veel sneeuw en zeer lage temperaturen doen het verkeer haperen: gladde en onbegaanbare wegen, extra files, treinen en bussen die stilstaan, geannuleerde vluchten. Het straatbeeld kent door gladheid ook minder fietsers. Een rondgang langs enkele gemeenten leert dat de gladheidsbestrijding zich meestal concentreert op het hoofdfietsroutenet.
Artikel 2005 Veenendaal, de nieuwe stad die wel een hoog fietsgebruik kent. Verklaringen in de systematische stadsontwikkeling, het fijnmazige netwerk en de hoge kwaliteit van voorzieningen.
Artikel
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 14-15.
2007 Het nieuwe fietsplan van Tilburg, Tilburg fietst, bevat beleidskeuzes die elders in het land de komende jaren wellicht ook bediscussieerd zullen worden: grote ambities, onderhoud centraal en veel marketing.
Artikel
Otto van Boggelen - Fietsberaad , Fietsverkeer
2006 Samenvatting van een rapport van Rianka Rijnhout (RU Utrecht) over de aansprakelijkheid van wegbeheerders bij eenzijdige ongevallen.
Artikel
Karin Broer , Fidetsverkeer 32
2013 De laatste jaren is er veel nieuwe kennis opgedaan over gladheidsbestrijding op fietsroutes. Het is zaak de opgedane ervaring om te zetten in maatregelen om het volgende winters weer beter te kunnen doen. Het stappenplan van het Fietsberaad is daarbij een handig hulpmiddel. En ook kunnen we het een en ander opsteken van de diverse pilotprojecten die afgelopen winter zijn gehouden.
Rapport
ARS T&TT
2010 Keuring van honderden km's regionale fietsroute in de Eindhovense regio, met de inzet van 2 meetauto's.
Rapport
Theo Zeegers , Fietsersbond
2010 Minister Eurlings vroeg de Fietsersbond om een analyse te maken van het beleid van Nederlandse gemeenten ten aanzien van gladheidsbestrijding op fietspaden. Via een enquête en de meldingen op www.fietsersbond.nl/meldpunt kon de bond een goed beeld schetsen van de situatie op de fietspaden in de afgelopen strenge winter en een aantal aanbevelingen doen.
Rapport 1995 Een rapport met richtlijnen en aanbevelingen voor het beheer van fietspaden.