Kenniscentrum voor fietsbeleid

OV-natransport en Park&Bike

Artikel 2003 Een schets van de omvang van het fietsgebruik in het natransport van de trein, met specifieke aandacht voor de OV-Fiets in zijn toenmalige omvang.
Rapport
Christian Evers , VCC OOST
2010 Het fietstransferium aan de rand van Harderwijk functioneert goed: Een enquête onder gebruikers leert dat de voorziening gemiddeld met een 7,7 wordt gewaardeerd.
Rapport
Rianne Becht, Miriam van Bree en Laurent Theunissen , Fietsersbond
2005 Evaluatie via een enquête onder gebruikers van de OV-fiets. Positieve uitkomsten: tevreden klanten en meer treingebruik.
Rapport
Miriam van Bree, Jaap Kamminga en Laurent Theunissen , Fietsersbond
2010 Zowel het klantenbestand van OV-fiets als het aantal ritten dat met de OV-fiets gemaakt wordt, is tussen 2007 en 2009 meer dan verdubbeld.
Rapport
Hans Voerknecht , CROW-KpVV
2016 Als gemeenten met een goed uitgevoerde business case werken, kan P+Fiets een verrijking betekenen voor de bereikbaarheid van de stad en de keuzemogelijkheden van de reiziger.
Rapport
Rianne Becht, Miriam van Bree en Laurent Theunissen , Fietsersbond
2005 Het klantenonderzoek OV-Fiets door de Fietsersbond: zakelijk en sociaal gebruik, maar vooral incidenteel. En erg tevreden klanten.
Artikel 2005 OV-fiets laat over 2004 stevige groeicijfers zien; er lijkt een markt voor deze nuttige dienst. Al blijft het met gemiddeld 5 verhuringen per station per dag een niche.
Brochure 2004 Engelstalige brochure over de OV Fiets.
Artikel 2002 Leiden stelt blauwe fietsen beschikbaar voor automobilisten die aan de stadsrand parkeren.
Rapport
Kees Bakker, Miriam van Bree , Fietsersbond
2002 Een onderzoek naar de sterke en zwakke punten van de huidige fietsverhuur, in het bijzonder gericht op gebruik van de fiets in voor- en natransport van de trein.
Beleidsnota 1998 Twee busbedrijven boden leasefietsen aan, voor het voor- en natransport. De reiziger toonde weinig belangstelling.