Kenniscentrum voor fietsbeleid

Netwerken en hoofdroutes

Artikel
Koos Swank en Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer nr. 18
2008 Fietsbeleid maken met beperkte middelen. Dat kan heel goed door mee te liften op de ‘auto-uitgaven’. Het ontvlechten van de auto- en fietsnetwerken dat bij steeds meer gemeenten speelt, biedt hiertoe extra mogelijkheden zoals het voorbeeld Leiden laat zien.
Artikel 2005 Veenendaal, de nieuwe stad die wel een hoog fietsgebruik kent. Verklaringen in de systematische stadsontwikkeling, het fijnmazige netwerk en de hoge kwaliteit van voorzieningen.
Rapport 2005 Door DHV voor het Fietsberaad vervaardigd rapport over het gebruik van modellen en de wijze van netwerkplanning in de praktijk. Ten behoeve van de nieuwe Ontwerpwijzer.
Bestand
P. van der Zedde - DRO/DIVV Amsterdam , Gemeente Amsterdam
2007 De kwaliteitscriteria die Amsterdam hanteert voor beoordeling van infrastructurele projecten aan de Hoofdnetten Auto, OV en Fiets.
Artikel 2005 Venlo concenteert het fietsbeleid op de realisatie van een ruggengraat: Een centrale fietsroute met super-kwaliteit.
Brochure
Gemeente Apeldoorn , Gemeente Apeldoorn
2006 Beschrijving van de eerste Apeldoornse fiets-doorstroom-as (elders: non-stop route of .......).
Artikel 1995 Tilburg investeerde met succes in een sternet voor fietsverkeer.
Beleidsnota 1998 De eerste evaluatie van het fietsroutenetwerk Delft liet een groei van het fietsgebruik zien. De tweede evaluatie leerde dat die groei niet verder doorzette. Push- en pullbeleid blijft noodzakelijk.
Brochure 1998 Een beschrijving van de non-stop fietsroutes in Helmond.
Artikel 1994 Deventer werkt aan een fietsnetwerk naar Delfts model.