Kenniscentrum voor fietsbeleid

Monitoring en evaluatie

Beleidsnota 2011 De tweejaarlijkse Bicycle Account van Kopenhagen.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer 21
2009 In veel gemeenten en regio's rolt men regelmatig de pneumatische telslangen uit om het fietsbeleid te evalueren. Tegenwoordig zijn er echter meerdere nieuwe meettechnieken beschikbaar. Vraag is of het ook anders moet.
Rapport
Jan Perdok (MuConsult, Amersfoort) & Dirk Ligtermoet (Ligtermoet Partners, Gouda) , Fietsberaad
2004 Rapport over de monitoring van fietsgebruik en dan vooral de mogelijkheden om dit op een goedkope en toch zinvolle manier te doen.
Rapport
Dirk Ligtermoet , Ligtermoet & Partners
2011 De komende jaren worden met subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 16 hoogwaardige interlokale snelfietsroutes gerealiseerd. In het evaluatieplan wordt voorgesteld de mening en houding van de fietser ten opzichte van de verbeteringen op de routes te peilen met enquetes. Daarnaast wordt voorgesteld om de infrastructurele verbeteringen in kaart te brengen met de meetfiets van de Fietsersbond, gecombineerd met aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld verkeerslichten, intensiteiten, de snelheid van het autoverkeer e.d.
Notitie 2012 In het kader van het door O+S georganiseerde symposium ‘Fietsen in Amsterdam’ is een online enquête gehouden onder het online panel van O+S. Ruim 2.600 Amsterdammers van 16 jaar en ouder deden daar aan mee.
Rapport 2005 Een rapport over de oogst van het fietsbeleid 1996-1999 en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken. [AVV - 2000]
Rapport
Camden Consultancy , Transport for London
2006 Zeer professioneel en informatie-rijk jaarlijk voortgangsrapport over het Londense fietsnetwerk.