Kenniscentrum voor fietsbeleid

Lokale projecten

Presentatie 2005 Presentatie van, in het kort, de gekozen maatregelen in de Amsterdamse aanpak van fietsdiefstal en de effecten daarvan.
Rapport
Joris Böcker - CCV , Centrum Fietsdiefstal
2011 AFAC staat voor Algemene Fiets Afhandel Centrale. Bij een AFAC komen gevonden, verwijderde en in beslag genomen fietsen terecht. Steeds meer gemeenten willen een AFAC opzetten. Het Centrum Fietsdiefstal heeft voor deze gemeenten een praktisch instrument ontwikkeld, waarin de AFAC-methode wordt toegelicht. Deel1 richt zich op beslissers en beleidsmakers. Deel 2 op uitvoerders en beheerders. 
Brochure
Frank Borgman , CCV
2005 Boekje van CCV en Fietsersbond over de - toch ruimschoots aanwezig gebleken - mogelijkheden om op gemeentelijke schaal fietsdiefstal aan te pakken.
Rapport 2002 In het integraal werkprogramma Fietsendiefstalpreventie 2002-2006 staan de voornemens om het probleem van fietsdiefstal in Amsterdam aan te pakken.
Artikel 2003 Het Amsterdamse begin van een gedragscode voor fietsenhandelaren om heling van gestolen fietsen tegen te gaan.
Rapport 2005 De eerste fietsdiefstalscan van de Fietsersbond, waarin op basis van diefstalcijfers en enquêtes een serie aanbevelingen voor de gemeente is opgesteld.
URL 2008 Organisatie wil alle beschikbare kennis over fietsdiefstal bundelen en breed beschikbaar stellen.
Rapport 2005 Evaluatie van de proef met een tag/chip aan bestaande (gebruikte) fietsen. Technisch werkt het aardig, maar de waarde voor de bestrijding van diefstal moet nog blijken.
Artikel 2003 In Best zet de politie daadwerkelijk menskracht in op fietsendiefstal, met succes. [Website Fietsersbond - 2003]
Artikel 1996 Bij het ontbreken van politie-inzet koos Tilburg eerst voor de inrichting van voldoende bewaakte fietsenstallingen.