Kenniscentrum voor fietsbeleid

Landelijke aanpak

Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer
2006 De landelijke werkgroep aanpak fietsdiefstal is 5 jaar bezig. Beoordeling van wat er bereikt is, specifiek rond een register en een chip in de fiets.
Rapport
A.Nieuwenhuizen (Regiopolitie Amsterdam-Amstelland) & J. van Zanen (Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond) , Centrum Fietsdiefstal
2010 De fietspreventiechip is ingevoerd als een mogelijke oplossing van het fietsdiefstal probleem.
Artikel 2002 Regioplan legt de vinger op knelpunten ten aanzien van de landelijke aanpak van fietsdiefstal.
Rapport 2003 Rapport voor het Fietsberaad over de stand van zaken rond fietsregistratie.
Artikel 2002 Een overzicht van alle initiatieven uit de jaren 1985-2000 om door registratie fietsdiefstal in te perken.
Nieuws 2014 De schade veroorzaakt door fietsdiefstal bedraagt volgens de RAI 600 miljoen euro per jaar. Inzet van de lokfiets is succesvol, maar een druppel op de gloeiende plaat.
Artikel
Theo Zeegers , Ketting
2005 Het keurmerk voor goede fietsparkeersystemen is eind 2004 aangepast, verbeterd. Nieuwe elementen in de norm worden uitgelegd in dit artikel van de Fietsersbond.
URL 2008 Organisatie wil alle beschikbare kennis over fietsdiefstal bundelen en breed beschikbaar stellen.
Bestand
Stuurgroep Aanpak Fietsdiefstal
2008 In 2010 moeten er ten opzichte van 2006 100.000 minder gestolen fietsen zijn.
Rapport 2005 Evaluatie van de proef met een tag/chip aan bestaande (gebruikte) fietsen. Technisch werkt het aardig, maar de waarde voor de bestrijding van diefstal moet nog blijken.