Kenniscentrum voor fietsbeleid

Kruispunten en ontvlechting

Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Paul Schepers (IenM), Peter Kroeze en Maja van der Voet (Ligtermoet en Partners) , Fietsberaad
2011 Jaarlijks komen circa 160 fietsers om het leven bij verkeersongevallen. Deze publicatie richt zich op nieuwe aangrijpingspunten om fietsongevallen met gemotoriseerd verkeer te voorkomen. Aan bod komen het ontvlechten van fiets- en gemotoriseerd verkeer, maatregelen op kruispuntniveau en op voorrangskruispunten binnen de bebouwde kom en de inrichting van kruispunten in relatie tot dodehoekongevallen.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 19
2008 Regel zo min mogelijk, zodat verkeersdeelnemers zelf weer gaan nadenken en communiceren. Dat is kort gezegd Shared Space. De ontwerpfilosofie van Monderman schept de nodige beroering in de verkeerswereld. Gaat het allemaal niet ten koste van de zwakke verkeersdeelnemers?
Factsheet 2010 Een factsheet van SWOV: een samenvatting van de kennis over de veiligheid van oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers.
Artikel 2006 Vertaling van een oorspronkelijk engelstalig hoofdstuk over fietsbeleid in Denemarken, uit 2002. Opvallend: geen vrijliggende fietspaden bij kruispunten.
Rapport
Alex van Loon, AVV , AVV
2003 Dit onderzoek richt zich op de gevolgen van de maatregel die op 1 mei 2001 is ingevoerd ‘voorrang fietser van rechts’. Hiermee is de uitzondering van fietsers, snorfietsers, bromfietsers en overig langzaam verkeer op de algemene voorrangsregel ‘rechts gaat voor’ op gelijkwaardige kruispunten opgeheven.
Artikel 2004 Uitkomsten van een DHV-onderzoek naar verkeersveiligheid en bewonersoordelen in nieuw ingerichte 30km/uur-gebieden. Plus de uitkomsten van snelheidsmetingen door 3VO in dergelijke gebieden.
Artikel 2005 Zes jaar na het convenant Startprogramma Duurzaam Veilig is de veiligheid op waterschapswegen aanzienlijk toegenomen. Vooral op kruispunten en voor automobilisten. Voor fietsers is er weinig tot geen verbetering.
Artikel 2006 LARGAS, Langzaam Rijden Gaat Sneller, heeft in Hilversum een eerste toepassing gehad, waarover ook een evaluatie is verschenen.
Rapport 2000 Het hoofdstuk over het concrete ontwerp van fietsvoorzieningen op wegvakken en kruispunten uit het Deense richtlijnenhandboek. Opvallend: geen tekeningen, alleen plaatjes.
Rapport
Gemeente Oss
2010 Praktijkkennis over (sociaal) veilige fietstunnels.