Kenniscentrum voor fietsbeleid

Kosten en financiering

Artikel
Koos Swank en Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer nr. 18
2008 Fietsbeleid maken met beperkte middelen. Dat kan heel goed door mee te liften op de ‘auto-uitgaven’. Het ontvlechten van de auto- en fietsnetwerken dat bij steeds meer gemeenten speelt, biedt hiertoe extra mogelijkheden zoals het voorbeeld Leiden laat zien.
Artikel
Dirk Ligtermoet, Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer 26
2010 Najaar 2009 werd in de Tweede Kamer gevraagd wat decentrale overheden uitgeven aan fietsbeleid. Voor Verkeer & Waterstaat was deze vraag aanleiding om een poging te doen alle fietsbudgetten van alle Nederlandse overheidspartijen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Daaruit blijkt dat er door de gezamenlijke overheden per jaar in totaal minstens € 410 mln wordt uitgeven.
Beleidsnota
R. Hilhorst , Amsterdam
2007 Het meerjarenplan 2007-2010 van Amsterdam, met een kosten-totaal van liefst 100 mln euro en een sterk accent op fietsparkeren/ fietsdiefstal.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer
2005 De voorbeeldfietsroute is gereed. Kosten 3.5 mln euro - maar dan heb je ook wat! Overal 3.5 m breed en bijna overal voorrang.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 18
2008 Ruimte voor de Fiets heeft de afgelopen jaren een forse impuls gegeven aan het ombouwen van verouderde stationsstallingen. Maar Prorail - uitvoerder van de regeling - wil dat andere partijen zoals gemeenten, provincies en ov-maatschappijen financieel bijdragen aan de realisatie. 
Beleidsnota
B. Braakman en R. Teunissen , Gemeente Eindhoven dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer sector Ruimtelijke Ontwikkeling
2008 Actieplan Fiets ! 101 fietsprojecten in Eindhoven.
Artikel 2002 Almelo kan de hoge ambities van het fietsbeleid alleen realiseren door in sterke mate mee te liften met andere projecten. En dat lukt goed.
Beleidsnota 2006 Zo kan het ook: De Tilburgse gemeenteraad besloot bij de vaststelling van het fietsplan tot een hoger ambitieniveau (toename fietsgebuik). Daartoe werd een intensivering van het fietsplan uitgewerkt.
Artikel 2002 Een voorbeeld van een gemeentelijke begroting verkeer, die laat zien hoeveel verschillende subsidies mogelijk zijn, waardoor een juiste afweging wordt belemmerd.
Artikel 1996 In Groningen worden zestien bewaakte fietsenstallingen door banenpoolers beheerd.