Kenniscentrum voor fietsbeleid

Kinderen

Brochure
Marian Schouten , ROV-Utrecht
2011 Herziene editie van iets wat in 2000 ook al zo zinvol was: Marian Schouten schreef voor ROV Utrecht een boekje vol mogelijke maatregelen rond schoolverkeer. Het goede: zowel simpeler acties als ingrijpender infrastructurele maatregelen. Werkelijk integraal!
Rapport
Karolijne van der Houwen, Jeroen Goossen, Ipe Veling , Traffic Test
2003 Het volledige rapport dat Traffic Test maakte in opdracht van het Fietsberaad: Landelijk onderzoek naar het reisgedrag van kinderen naar de basisschool.
Factsheet
SWOV , SWOV
2009 Een geactualiseerde factsheet van de SWOV: overzicht van de veiligheidskennis over kinderen tot en met 14 jaar. Inclusief veel literatuurverwijzingen.
Rapport 2001 Een hulpmiddel bij het kindvriendelijk ontwerpen en inrichten van verblijfsgebieden en verkeersruimten.
Brochure
Wim Both / Fietsersbond , Fietsersbond
2007 Wat kan het voortgezet onderwijs betekenen voor de veiligheid van hun fietsende leerlingen en voor bevordering van het fietsgebruik onder weinig of niet fietsende autochtone en allochtone leerlingen?
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer
2006 De praktische kant van verkeerslessen op scholen blijft vaak onderbelicht. Overzicht van de vele hobbels.
Brochure 2004 Overzicht van de succesvolle ontwikkeling van het project BVL: doelen, resultaten en voornemens.
Factsheet
SWOV
2009 Niet-Nederlandse feiten over veiligheidseffecten van helm-gebruik, vrijwillig of verplicht.
Factsheet 2003 Een overzicht van cijfers en feiten over vervoerwijzen en verkeersveiligheid; voor de eerste 3 jaar van het middelbaar onderwijs.
Artikel 1998 Probeer de wereld eens te bezien vanuit het perspectief van een kind, is de boodschap van dit artikel.