Kenniscentrum voor fietsbeleid

Interlokale snelfietsroutes

Rapport
Dolte , Dolte, Utrecht
2009 Visualisaties van de mogelijkheden om een lange hoofdroute door stedelijk gebied herkenbaar te maken.
Beleidsnota
Regio Twente en Goudappel Coffeng
2009 De centrale ‘drager’ van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente moet de fietssnelweg F35 worden. Een snelle, comfortabele, veilige en non-stop fietsverbinding van Nijverdal naar Enschede.
Artikel
Otto van Boggelen - coördinator Fietsberaad , Fietsverkeer 26
2010 Regionale snelfietsroutes staan de laatste tijd sterk in de belangstelling. Dat is grotendeels te danken aan het project ‘Met de fiets minder file’, dat de Fietsersbond en het ministerie van Verkeer en Waterstaat in 2007 startte. Vijf routes werden geselecteerd, met als ambitie 5 procent minder middellange autoritten op de snelweg. Inmiddels zijn verschillende evaluatiestudies verschenen. Een analyse van de bevindingen.
Rapport
Wim Bot, Willem Goedhart, Ron van Noortwijk , Tour de Force
2016 Bij elkaar opgeteld is er €372 miljoen nodig om de plannen voor snelle regionale routes in heel Nederland gerealiseerd te krijgen. Maar op dit moment is €106 miljoen nog niet gedekt. Dat blijkt uit het eindrapport van de ploeg snelle regionale routes van Tour de Force.
Brochure
Provincie Vlaams-Brabant, Provincie Antwerpen, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Limburg , Provincie Vlaams-Brabant, Provincie Antwerpen, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Limburg
2016 Brochure van de 5 Vlaamse provincies over de infrastructuur en identiteit van fietssnelwegen/fietsostrades
Rapport
Dirk Ligtermoet , Ligtermoet & Partners
2011 De komende jaren worden met subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 16 hoogwaardige interlokale snelfietsroutes gerealiseerd. In het evaluatieplan wordt voorgesteld de mening en houding van de fietser ten opzichte van de verbeteringen op de routes te peilen met enquetes. Daarnaast wordt voorgesteld om de infrastructurele verbeteringen in kaart te brengen met de meetfiets van de Fietsersbond, gecombineerd met aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld verkeerslichten, intensiteiten, de snelheid van het autoverkeer e.d.
Presentatie
Tonny Bosch en Richard ter Avest , Goudappel Coffeng
2011 Effecten van fietssnelwegen: wat levert het op?  Door Tonny Bosch, directeur en Richard ter Avest, adviseur bij Goudappel Coffeng. Deze presentatie / workshop is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Presentatie
Stefan Bendiks (oprichter bureau Artgineering) , Artgineering
2011 ‘Van A naar F’ - een integrale kijk op snelle fietsroutes; door Stefan Bendiks, architect/ stedenbouwkundige en oprichter bureau Artgineering. Presentatie is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Artikel 2004 Traditioneel is het fietsbeleid in Nederland primair gericht op verplaatsingen tot 7,5 km. Hoewel het fietsgebruik op die afstanden al hoog is, valt daar nog steeds de meeste winst te boeken. Toch is het zinvol ook aan de langere, vaak interlokale verplaatsingen per fiets aandacht te besteden. Dit artikel zet enkele cijfers, feiten en ervaringen op een rij.
Rapport
TNS NIPO , TNS NIPO
2010 Het gaat om een aantal maatregelen op de fietsroute tussen De Lier-Delft-Pijncker die tot doel hadden meer fietsers te trekken. Tns-Nipo vroeg aan mensen die in de buurt van de route wonen of ze iets van verbeteringen hadden gemerkt en of dat aanleiding was om (meer) te gaan fietsen.
Artikel
Karin Evers , Fietsverkeer, februari 2004, nr. 8, pag. 20-22.
2004 Een analyse van de waarde van hoogwaardige interlokale fietsroutes: de markt en (soorten) initiatieven.