Kenniscentrum voor fietsbeleid

Integrale politieke keuzes

Artikel 2003 Op basis van onderzoek en opinies van praktijkmensen: zes aandachtspunten voor het fietsvriendelijk regelen van verkeerslichten.
Beleidsnota 2006 Zo kan het ook: De Tilburgse gemeenteraad besloot bij de vaststelling van het fietsplan tot een hoger ambitieniveau (toename fietsgebuik). Daartoe werd een intensivering van het fietsplan uitgewerkt.
Artikel 2004 Een evaluatie van tien jaar Amsterdams verkeersbeleid (1990-2000): het fietsgebruik neemt gestaag toe, terwijl het autogebruik stabiel is.
Artikel
Hans van Vliet en Martijn te Lintelo , Fietsverkeer
2005 Een nieuw, links college wilde het fietsbeleid weer een stevige slinger geven. Over visitekaartjes en werken binnen de ambtenarij.
Artikel
Miriam van Bree, Piet van der Linden , Ketting
2006 Heldere argumentatie van de Fietsersbond over de negatieve effecten op fietsgebruik en de ongerichtheid van gratis OV.
Beleidsnota 1999 In Apeldoorn wordt vanuit een brede visie beleid geformuleerd dat uitmondt in heldere keuzen voor de fiets bij interne verplaatsingen.
Artikel
Rob van Vliet , Verkeerskunde
1998 Binnen het project Binnenstad Beter werden in Groningen onder meer snelle fietsroutes gerealiseerd.
Rapport
Goudappel Coffeng , Veenendaal
1998 Het Veenendaalse verkeersstructuurplan laat zien dat heldere keuzen in vooral categorisering een sterke basis zijn voor fietsbeleid.