Kenniscentrum voor fietsbeleid

Handhaving fietsparkeren

Notitie
Michiel Hes (Berenschot); Rolf Schooleman (Berenschot); Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2012 Deze Fietsberaadnotitie omschrijft kort en krachtig welke stappen een gemeente moet doorlopen om regels voor geparkeerde fietsen te kunnen handhaven.
Rapport
Annelien Meerts (UU), Dick Ettema (UU) en Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2012 In opdracht van het kenniscentrum Fietsberaad en gefinancierd door de Nederlandse Spoorwegen heeft het Urban and Regional Research centre Utrecht (URU) van Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de herkomst van weesfietsen.
Rapport
Berenschot , NS, Ministerie van IenM
2012 Dit document vervangt het in 2009 verschenen Handboek Weesfietsen. Een Weesfietsenteam heeft in de periode 2009-2012 diverse gemeenten ondersteund bij het opzetten en implementeren van een structurele weesfietsenaanpak bij treinstations. De ervaringen die het Weesfietsenteam heeft opgedaan zijn gebundeld in dit document.
Artikel
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 20-22.
2007 De aanpak van gevaarlijk of hinderlijk geplaatste fietsen is vrij eenvoudig: die moeten verwijderd worden. Andere fout geparkeerde fietsen leveren gemeenten heel wat meer hoofdbrekens op. Een analyse van de praktijk.
Rapport
Joris Böcker - CCV , Centrum Fietsdiefstal
2011 AFAC staat voor Algemene Fiets Afhandel Centrale. Bij een AFAC komen gevonden, verwijderde en in beslag genomen fietsen terecht. Steeds meer gemeenten willen een AFAC opzetten. Het Centrum Fietsdiefstal heeft voor deze gemeenten een praktisch instrument ontwikkeld, waarin de AFAC-methode wordt toegelicht. Deel1 richt zich op beslissers en beleidsmakers. Deel 2 op uitvoerders en beheerders. 
Rapport
Martijn te Lintelo, Gemeente Nijmegen
2009 De gemeente Nijmegen heeft het nieuwe fietsparkeerbeleid van 2007 geëvalueerd. In de binnenstad loopt het inmiddels goed; bij het station nog niet.
Rapport
M. Geerdink, R. Schooleman, B. Staffhorst, H. Doornbos, M. Hes , Berenschot
2010 Fietsparkeren bij stations is een lastig beleidsonderwerp. Deze analyse mondt uit in het advies om de (eind)verantwoordelijkheid voor het fietsparkeren in het stationsgebied  op één punt te beleggen, bij voorkeur lokaal.
Artikel 2003 Empirisch onderzoek bij NS-stations toont aan dat het percentage zwerffietsen, en dus het capaciteitstekort aan parkeervoorzieningen, wellicht verminderd kan worden door ongebruikte fietsen te ruimen.
Artikel
Miriam van Bree , Ketting
2005 Fietsersbond zet uiteen welke situaties onderscheiden moeten worden en welke juridische voorwaarden daarbij gelden als het gaat om het verwijderen van geparkeerde fietsen.