Kenniscentrum voor fietsbeleid

Handhaving

Artikel 2004 Uitkomsten van een DHV-onderzoek naar verkeersveiligheid en bewonersoordelen in nieuw ingerichte 30km/uur-gebieden. Plus de uitkomsten van snelheidsmetingen door 3VO in dergelijke gebieden.
Rapport
Ministerie van Verkeer en Waterstaat , Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2006 Naar verwachting verslechtert het fietsgedrag door mobiel bellen. Een aanzienlijk negatief effect op de verkeersveiligheid is echter onwaarschijnlijk en een verbod bijna niet te handhaven.
Artikel
Cees Wildervanck , Fietsverkeer
2004 Uitgebreid artikel over de verhouding tussen engineering, education en enforcement.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer
2005 Bureau Verkeershandhaving van het OM blijft huiverig staan tegenover snelheidscontroles bij onaangepaste infrastructuur, maar werkt nu wel op enkele klachtenlocaties.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer
2006 BVOM heeft in Overijssel een pilotproject uitgevoerd met handhaving in 30km gebieden en op basis van subjectieve onveiligheid. Resultaten uiteenlopend en vooral nog niet echt helder.
Factsheet 2009 Een factsheet van de SWOV: overzicht van de kennis over de relatie tussen snelheden van autoverkeer en onveiligheid, op verschillende wegtypen.
Artikel 2004 Samenvatting van 3VO-artikel over de mogelijkheden om een 30km-limiet te handhaven, ook als een gebied niet of minder zelfhandhavend is ingericht.
Rapport
Niels Plasmans en Daphne Tuinenburg - BVOM , BVOM
2006 BVOM heeft in Overijssel een pilotproject uitgevoerd met handhaving in 30km gebieden en op basis van subjectieve onveiligheid. Resultaten uiteenlopend en minder helder dan dit rapport suggereert.
Rapport
J. Boxum en J.B.J. Broeks , Goudappel Coffeng
2010 Rapport van de jaarlijkse meting (2009/2010) naar de lichtvoering van fietsers in opdracht van de Dienst Verkeer en Scheepvaart.