Kenniscentrum voor fietsbeleid

Handboeken en richtlijnen

Notitie
Peter Kroeze (Ligtermoet & Partners) , CROW
2006 De Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW-publicatie 230) is het standaardwerk voor ontwerpers en beleidsmakers. Deze index helpt bij het vinden van de gewenste informatie. Let op: de Ontwerpwijzer Fietsverkeer is in 2016 geactualiseerd. 
Artikel 2006 Artikel van de Fietsersbond over de belangrijkste veranderingen en verbeteringen in de nieuwe Ontwerpwijzer Fietsverkeer uit 2006.
Rapport 2002 Michael King vergeleek 16 richtlijnen-bundels wereldwijd en toont hoezeer de aanbevelingen uiteenlopen.
Nieuws 2016 De vorige Ontwerpwijzer fietsverkeer verscheen in 2006. In 10 jaar tijd is het nodige gebeurd op het gebied van fietsvoorzieningen.  Daarom is het standaardwerk voor de fietsontwerper ingrijpend herzien.
Rapport 2001 Hoofdstuk uit het Vlaams vademecum fietsvoorzieningen, met een heldere opzet voor netwerkplanning en een hiërarchie daarbinnen.
Beleidsnota 2004 Een interessante Amerikaanse Ontwerpwijzer, vooral vanwege de vele goed- en fout-voorbeelden in foto's.
Rapport
APBP
1998 Het beste wat Amerika op fietsgebied te bieden heeft: plannen, verkeersvoorzieningen, campagnes, fiets+ov-projecten.