Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsvoorzieningen bij GOW's

Rapport
Hans Godefrooij (DTV), Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2008 Fietsberaadpublicatie met aanbevelingen en praktijkvoorbeelden over de vraag of fietspaden langs 80-km-wegen omgebouwd moeten worden tot parallelwegen.
Factsheet 2010 Een factsheet van de SWOV: overzicht van de veiligheidskennis over fietspaden en fietsstroken bij GOW's, plus kruispuntoplossingen. Inclusief veel literatuurverwijzingen.
Artikel
Ursula Lehner-Lierz , Fietsverkeer
2005 Overzicht van ervaringen met fietsstroken in Duitsland en Zwitserland, plus feiten over aanbevolen breedten.
Artikel
Theo Zeegers , Ketting
2004 Gedetailleerde informatie over gewenste breedten van typen fietsstroken.
Artikel
Theo Zeegers - Fietsersbond , Ketting nr 189, pag 6-7.
2008 Vrijliggende fietspaden of fietsstroken op verkeersaders? Een beschouwing van argumenten.
Factsheet 2009 Een factsheet van de SWOV: overzicht van de kennis over de relatie tussen snelheden van autoverkeer en onveiligheid, op verschillende wegtypen.
Artikel 2004 Een (concept-)keuzeschema voor het type fietsvoorzieningen per wegvak (bibeko), afhankelijk van vooral autosnelheden en auto- en fiets-intensiteiten. Daarmee geeft het schema een nadere invulling binnen de DV-categorisering.
Beleidsnota 2004 Een interessante Amerikaanse Ontwerpwijzer, vooral vanwege de vele goed- en fout-voorbeelden in foto's.
Rapport
Ir. A. Dijkstra , SWOV
2003 Een overzicht van empirische kennis over de verkeersveiligheidseffecten van vele soorten infrastructurele voorzieningen. Met veel aandacht voor fietsvoorzieningen. Zie vooral de hoofdstukken 5 en 6.