Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsstraten

Rapport 2005 Rapport over fietsstraten; tegelijk een CROW-publicatie. Met een catalogus vol foto's van mogelijke uitvoeringsvormen. Let op: In het najaar van 2016 is er een nieuwe discussienotitie verschenen.
Notitie
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2016 In deze notitie worden de ervaringen met fietsstraten op een rij gezet en vertaald in aanbevelingen voor de vormgeving van fietsstraten.
Artikel
Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer
2006 Een overzicht van de realisaties van fietsstraten. De laatste jaren zijn er in veel gemeenten fietsstraten aangelegd, met uiteenlopende vormgeving.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 18
2008 In Zeeland is het Fietswegconcept door het Waterschap Zeeuwse eilanden op diverse plaatsen uitgevoerd. De mening van de gebruikers werd gepeild en deskundigen geven aan wanneer de Fietsweg een bruikbaar instrument is.
Rapport
J.A. Waagmeester - Goudappel Coffeng , Goudappel Coffeng
2005 Het eerste gemeentelijk fietsstratenplan in Nederland.
Artikel
Ursula Lehner-Lierz , Fietsverkeer
2002 De fietsstraat kent in Duitsland al een lange geschiedenis, bijvoorbeeld in Bremen en Krefeld. Toch zijn fietsstraten ook daar niet echt doorgebroken. [Fietsverkeer - 2002]
Rapport
Pau Tjioe Kho , Gemeente Haarlem
2006 Gebruikersonderzoek over een nieuwe fietsstraat (Venkelstraat), met resultaten die vragen om extra maatregelen. De inrichting wordt voor fietsers onduidelijk gevonden; 61% gaat opzij als een auto van achteren nadert.
Rapport
afd. Mobiliteit Gemeente Apeldoorn , Gemeente Apeldoorn
2006 Een hoofdfietsroute werd heringericht tot fietsstraat met eenrichtingsverkeer voor autoverkeer.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer
2004 Een beschrijving van een lange fietsstraat, met twee sterk afwijkende profielen. Inclusief informatie over het functioneren.
Artikel
Rico Andriessse en Ies Rinkel e.a. , Verkeerskunde
2001 Onderzoek naar de ervaringen met 12 fietsstraten wijst uit dat daarmee ook in verblijfsgebieden hoogwaardige fietsverbindingen zijn te realiseren.