Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsgebruik van ouderen

Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad) en Robert Jansen (Goudappel Coffeng) , Fietsberaad
2007 Globale prognoses van de gevolgen die de vergrijzing en de toename van het aantal allochtonen kunnen hebben op het fietsgebruik.
Rapport
Otto van Boggelen (Goudappel Coffeng), Judith Everaard (Oranjewoud) , AVV
2005 Onderzoek naar de relatie tussen de toename van fietsgebruik en verkeersveiligheid. Heldere conclusies per leeftijdsklasse en over belangrijke verschillen tussen steden.
Rapport
Theo Zeegers , Fietsersbond
2010 Onderzoek naar de verkeersveiligheidssituatie van de oudere fietser aan de hand van een aantal bestaande databanken.
Artikel
Mariëtte Pol - MuConsult , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 10.
2007 De vergrijzing in Nederland neemt toe en de vraag rijst hoe het fietsen aantrekkelijk gemaakt en gehouden kan worden voor ouderen. De hoofdlijnen van een fietsbeleid voor ouderen.
Rapport
Ingrid van Loon, Karin Broer , Fietsersbond
2006 Onderzoek onder ouderen - en in de praktijk onder veel fietsende ouderen. Fietsen naar allerlei bestemmingen; zeker niet alleen recreatief. Grootste zorgen: slecht onderhoud en drukke kruispunten.
Artikel
Otto van Boggelen - Fietsberaad , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 8-9.
2007 De gemiddelde 65-plusser fietst aanzienlijk minder dan de gemiddelde Nederlander. Je mag dus verwachten dat het fietsgebruik in de nabije toekomst zal dalen als gevolg van de vergrijzing. Maar hoe sterk is die daling?
Artikel
Otto van Boggelen - Fietsberaad , Fietsverkeer nr. 28
2011 De verkeersveiligheid van de fietser is er de afgelopen tien jaar op vooruitgegaan, maar minder dan bij andere vervoerwijzen. Het is vooral de vergrijzing die ons parten speelt.
Rapport 2006 Zeer uitgebreid onderzoek naar fietsgebruik, bedoeld als nulmeting voor het nieuwe Delftse fietsbeleid. Met speciale aandacht voor sociale veiligheid, informatie, ouderen en basisschoolleerlingen.
Rapport
Peter Jorritsma en Marie-José Olde Kalter , Kennisinstituut voor Mobiliteisbeleid (KiM)
2008 De toekomstige oudere heeft vaker de beschikking over een rijbewijs en een auto, heeft een hoger inkomen en opleidingsniveau en blijft langer gezond en vitaal. Gaan ouderen zich hierdoor in de toekomst anders gedragen en wat betekent dit voor de mobiliteit in Nederland?