Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsgebruik van kinderen

Rapport
Karolijne van der Houwen, Jeroen Goossen, Ipe Veling , Traffic Test
2003 Het volledige rapport dat Traffic Test maakte in opdracht van het Fietsberaad: Landelijk onderzoek naar het reisgedrag van kinderen naar de basisschool.
Artikel 2002 Een bewaakte stalling bij middelbare scholen leidt tot een aanzienlijk toename van het fietsgebruik, zo blijkt in de regio Haaglanden.
Rapport
Hugo Kampen en Wilbert Wentink , Gemeente Amsterdam - Dienst ruimtelijke ordening
2009 Dit rapport bevat een onderzoek naar het fietsgebruik in krachtwijken. Het idee om hier onderzoek naar te doen is ontstaan naar aanleiding van de openbare ideeënprijsvraag ‘De fietsvriendelijke wijk’, uitgeschreven door de Fietsersbond.
Rapport
Sanne de Vries (TNO Kwaliteit van leven) , Samenvatting van proefschrift VU Amsterdam
2009 Een veilige verkeerssituatie is belangrijker om kinderen voldoende te laten bewegen dan veel speelplekken en veel groen in een wijk. De conclusie van een onderzoek in tien stadswijken over hoe het beweeggedrag van kinderen samenhangt met de inrichting van een wijk.
Rapport 2006 Zeer uitgebreid onderzoek naar fietsgebruik, bedoeld als nulmeting voor het nieuwe Delftse fietsbeleid. Met speciale aandacht voor sociale veiligheid, informatie, ouderen en basisschoolleerlingen.
Rapport
Astrid Koperberg, Karin Broer , Fietsersbond
2015 In dit literatuur onderzoek hebben we de belangrijkste literatuur samengevat op het gebied van het naar de basisschool brengen en halen van kinderen.
Rapport
Enne de Boer , proefschrift TU Delft
2010 Leerlingen moeten ongeveer 10 procent verder reizen om bij hun basisschool te komen dan in 1995. Het fietsgebruik is met 40 procent vrij constant gebleven maar wel lopen leerlingen steeds minder vaak naar school (nu minder dan 30 procent).
Factsheet 2003 Een overzicht van cijfers en feiten over vervoerwijzen en verkeersveiligheid; voor de eerste 3 jaar van het middelbaar onderwijs.
Artikel 2002 Een onderzoek onder bovenbouwleerlingen van basisscholen in Amsterdam: vooral lopen, minder fietsen en nog minder met ov en auto.