Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsgebruik in specifieke gemeenten

Factsheet 2010 Een overzicht van het fietsgebruik per gemeente op alle afstanden en op de korte afstanden, inclusief betrouwbaarheidsmarge.
Bestand
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2009 Vergelijking van het fietsbeleid in 5 Nederlandse fietssteden (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) en 5 buitenlandse naburige steden (Kopenhagen, Munster, Freiburg, Gent en Odense).
Rapport
Research voor Beleid , Fietsberaad
2006 Het rapport waarin de opbouw van het Verklaringsmodel wordt onderbouwd; het model dat met 11 factoren in sterke mate verschillen in fietsgebruik tussen gemeenten verklaart. [Research voor Beleid - 2006]
Bestand
A.A. Albert de la Bruhèze en F.C.A. Veraart - Stichting Historie der Techniek , Rijkswaterstaat (RWS-serie nr 63)
1999 Uitgebreide historische vergelijking van fietsgebruik en fietsbeleid in 9 Europese steden.
Rapport 2006 Zeer uitgebreid onderzoek naar fietsgebruik, bedoeld als nulmeting voor het nieuwe Delftse fietsbeleid. Met speciale aandacht voor sociale veiligheid, informatie, ouderen en basisschoolleerlingen.
Rapport 2003 Enquete-rapport, met uitgebreid cijfermateriaal over het fietsbezit, -gebruik, en -motief van Amsterdammers.
Factsheet
Anita van der Stap , Amsterdam
2004 Alle feiten over Amsterdams fietsgebruik en de ontwikkelingen daarin op een rij.
Beleidsnota 1998 De eerste evaluatie van het fietsroutenetwerk Delft liet een groei van het fietsgebruik zien. De tweede evaluatie leerde dat die groei niet verder doorzette. Push- en pullbeleid blijft noodzakelijk.