Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsgebruik in buitenlandse steden

Bestand
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2009 Vergelijking van het fietsbeleid in 5 Nederlandse fietssteden (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) en 5 buitenlandse naburige steden (Kopenhagen, Munster, Freiburg, Gent en Odense).
Beleidsnota 2011 De tweejaarlijkse Bicycle Account van Kopenhagen.
Bestand
A.A. Albert de la Bruhèze en F.C.A. Veraart - Stichting Historie der Techniek , Rijkswaterstaat (RWS-serie nr 63)
1999 Uitgebreide historische vergelijking van fietsgebruik en fietsbeleid in 9 Europese steden.
Artikel
Eva Heinen - TU Delft
2010 ‘The Bicycle Capital of the World’, ofwel de fietshoofdstad van de wereld. Zo noemt Davis zichzelf graag. De stad kent in tegenstelling tot haar omliggende gemeenten een hoog percentage verplaatsingen per fiets, ongeveer 20-25 procent. Davis heeft het dus voor elkaar gekregen om een met Nederlandse steden vergelijkbaar fietsaandeel op te bouwen, zij het dat het vooral studenten zijn die het straatbeeld bepalen.
Artikel 2003 De golven in 30 jaar Basels fietsbeleid, met een continue opgang in beleid en fietsgebruik sinds de jaren 70.
Rapport 2001 Samenvatting van de evaluatie van het fietsbeleid in een aantal steden in Nordrhein-Westfalen.