Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsgebruik in Nederland algemeen

Brochure
Mobycon / Fietsberaad / Ligtermoet & Partners , Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2009 Een mooie brochure over fietsgebruik en vooral fietsbeleid in Nederland. Nog in print beschikbaar in Frans, Duits en Spaans (zie links onderaan de pagina). De Engelse versie is alleen digitaal te verkrijgen.
Rapport
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2007 Onderzoeksverslag van analyses naar de samenhang tussen weersomstandigheden, fietsgebruik en het aantal fietsslachtoffers. De jaarlijkse fluctuaties in zowel het fietsgebruik als het aantal fietsslachtoffers kunnen grotendeels verklaard worden door het weer. In de analyses komt tevens een fout in de CBS-cijfers aan het licht.
Rapport 2009 In de fietsberaadfactsheet 1, betekenis van de fiets in Nederland (herzien oktober 2009), wordt eerst een beeld geschetst van het fietsgebruik in Nederland. Nu en in het verleden. Vervolgens wordt nader ingegaan op de redenen van mensen om te fietsen en de maatschappelijke voordelen van de fiets.
Rapport
Stichting Landelijk Fietsplatform , Stichting Landelijk Fietsplatform
2009 In dit rapport zijn cijfers en feiten uit verschillende onderzoeken en inventarisaties gebundeld en voorzien van opmerkingen en aanbevelingen. Het recreatieve fietsen is daarbij afgebakend tot het gebruik van de fiets in de vrije tijd, zonder sportelement (racefietsen en mountainbiken).
Bestand
Ron Hendriks - Gebaseerd op bijdragen van Lucas Harms, Luca Bertolini, Marco te Brömmelstroet, Roland Kager, Tim Jones, Eva Heinen , CROW-Fietsberaad
2014 In deze publicatie worden enkele onderzoeken naar trends, fietspatronen en effectiviteit van beleid belicht en -waar mogelijk- vertaald naar concrete adviezen voor beleidsmakers.
Rapport
Peter Jorritsma e.a. , Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
2016 Sinds 2005 is het fietsgebruik toegenomen met bijna 11 procent. Een deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-fiets, die behalve door ouderen ook steeds vaker wordt gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar. 
URL 2016 Resultaten van de Fietstelweek in 2015, vooral in de vorm van een heatmap die relatieve intensiteiten laat zien.
URL 2007 Via Verkeer en Vervoer in het linkermenu en vervolgens Mobiliteit van personen: Mogelijkheid om vele analyses op Mobiliteitsonderzoek in Nederland (en voorgangers OVG en MON) te maken.
Rapport
Ligtermoet+Louwerse , Ministerie van Verkeer en Waterstaat
1997 Het uitgebreide Evaluatierapport van het Masterplan Fiets, later samengevat opgenomen in het Eindrapport MPF.