Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsbeleid van andere landen

De mate waarop op nationaal niveau een fietsbeleid ontwikkelen, verschilt ook binnen Europa in sterke mate; dat laten het OECD-overzicht en (globaler) de brochure van I-CE voldoende zien. Hier enkele voorbeelden, uit de Verenigde Staten, uit Denemarken, uit Oostenrijk en uit Duitsland. Landelijk fietsbeleid is vaak vooral het stimuleren van gemeentelijk fietsbeleid - en het Nederlandse Masterplan Fiets was daarbij vaak een voorbeeld. Nieuwere vormen van stimulering van gemeenten zijn te zien in de Vlaamse mobiliteitsconvenanten en de gemeenten-vereniging in Nordrhein-Westfalen. Denemarken zit meer in een fase waarin ook Nederland zit: gemeenten eerder met kennis ondersteunen (Deense Beleidswijzer) dan stimuleren. Denemarken is daarnaast recent actief aan de slag om de Deense fiets-kennis en -cultuur internationaal te verspreiden (cycling embassy).

Artikel 2006 Vertaling van een oorspronkelijk engelstalig hoofdstuk over fietsbeleid in Denemarken, uit 2002. Opvallend: geen vrijliggende fietspaden bij kruispunten.
Rapport
Troels Andersen e.a. , Cycling Embassy of Denmark.
2012 The Danish Collection of cycle concepts 2012 presents a number of ideas to help generate more bicycle traffic and reduce the accident rate among cyclists.
Artikel
Ursula Lehner-Lierz - Velo-consult , Fietsverkeer
2007 Artikel over de visie van buitenlandse fietsexperts op het Nederlandse fietsbeleid.
Rapport 2004 Boekje van OESO over het nationaal fietsbeleid in Europese landen, op basis van een vragenlijst-onderzoek. De decentralisatie van fietsbeleid in Nederland is hierin impliciet goed zichtbaar.
Rapport 2001 Samenvatting van de evaluatie van het fietsbeleid in een aantal steden in Nordrhein-Westfalen.