Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fiets mee in het OV

Artikel
Maarten Reith , Fietsverkeer 25
2010 In Nederland geloven we vooral in de keten. Met de fiets naar het station en met - een tweede -fiets van station naar kantoor. We zijn er inmiddels aan gewend, maar waarom niet de eigen fiets mee in trein of bus? Het scheelt vaak een extra fiets en een stallingsplaats. Een recente Vlaamse internationale inventarisatie van fietsmeeneemsystemen in het ov laat echter zien dat de mogelijkheden daartoe beperkt zijn.
Artikel 2003 Vrienden van de Voetveren telt ca. 90 pontjes, die soms ook relevant zijn in utilitair verkeer: scholieren en de woon/werk-forens.
Rapport
Bram Van den Bulcke , Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB)
2009 De Vlaamse Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) onderzocht hoe het vervoer van de fiets in het ov geregelds is in Vlaanderen, Nederland, Duitsland, VS en elders.En concludeert dat de fiets in de buitengebieden in bus en tram toegelaten kan worden buiten de spitsuren. In stedelijke gebieden kan men beter inzetten op het gebruik van fietsleensystemen.
Artikel 2006 In de nieuwe projecten van OV over water, speelt de fiets een belangrijke rol: aandeel een-derde tot de helft in het voortransport en vaak gaat de fiets ook mee aan boord.
Rapport
Goudappel Coffeng , Verkeer & Waterstaat, DVS
2008 Evaluatie van de Waterbus-verbinding tussen Rotterdam en Dordrecht: gebruikers, waarderingen, effecten.
Artikel
Karin Broer , OV Magazine, 2001 nr 3, pag 20-21
2011 Overzicht van waar in Nederland de fiets mee mag in trein en metro - en wat de vraag ernaar is.
Artikel
Cees Doeser (Grontmij) , OV Magazine, 2001 nr 4, pag 28-30
2011 Personenvervoer over water is na ruim tien jaar volwassen geworden. Uit de eerste vijf projecten hebben de opdrachtgevers lessen getrokken. Een aansluitende bus op de veerdienst werkt niet. De combinatie met de fiets wel. Mislukking en succes liggen soms dicht bij elkaar.
Artikel 2001 Een eerste haalbaarheidsonderzoek naar de Fietshopper, een aangepaste goederenwagon waarin treinreizgers hun fiets kunnen meenemen.