Kenniscentrum voor fietsbeleid

Effecten op verkeer en economie

Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad) en Jos Hengeveld (DHV Ruimte en mobiliteit) , Fietsberaad
2010 Met verkeersmodellen is voor een middelgrote stad (Alkmaar) onderzocht wat de effecten zijn op de bereikbaarheid, leefbaarheid en volksgezondheid als het fietsgebruik met 10 procent toe- of afneemt.
Rapport
Otto van Boggelen (Goudappel Coffeng), Judith Everaard (Oranjewoud) , AVV
2005 Onderzoek naar de relatie tussen de toename van fietsgebruik en verkeersveiligheid. Heldere conclusies per leeftijdsklasse en over belangrijke verschillen tussen steden.
Artikel 2004 Samenvatting van een vijfstappenplan van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel: betere fietsparkeervoorzieningen om meer fietsers van nabij te trekken.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 18
2008 De ervaringen van een tiental gemeenten rond het gratis maken van bewaakte stallingen kort geïnventariseerd.
Presentatie 2005 Presentatie van, in het kort, de gekozen maatregelen in de Amsterdamse aanpak van fietsdiefstal en de effecten daarvan.
Artikel 2004 In de fietsdiefstalcampagne enquêteerde de Fietsersbond 4300 mensen. Voor 43 procent is angst voor diefstal reden om geen nieuwe fiets aan te schaffen, voor 45 procent reden om af en toe de fiets thuis te laten.
Artikel 2003 Uit onderzoek naar de effecten van de introductie van een tramsysteem blijkt ook dat fietsers voor een substantieel deel van de winkelomzetten zorgen.
Artikel
Bart Christiaens / Ineke Spapé (Soab) , Verkeerskunde
2000 Onderzoek in Breda: het beeld dat automobilisten voor meer winkelomzet zorgen dan fietsers, blijkt bij nadere analyse niet juist.
Artikel
Hugo van der Steenhoven, directeur Fietsersbond , Fietsersbond
2008 Met meer fietsers floreert de binnenstad beter. Eerder verschenen in de jaarpublicatie 'signalen uit de binnenstad' van nov. 2008, uitgegeven door het Platform Binnenstadsmanagement.