Kenniscentrum voor fietsbeleid

Educatie en voorlichting

Brochure
Marian Schouten , ROV-Utrecht
2011 Herziene editie van iets wat in 2000 ook al zo zinvol was: Marian Schouten schreef voor ROV Utrecht een boekje vol mogelijke maatregelen rond schoolverkeer. Het goede: zowel simpeler acties als ingrijpender infrastructurele maatregelen. Werkelijk integraal!
Artikel
Cees Wildervanck , Fietsverkeer
2004 Uitgebreid artikel over de verhouding tussen engineering, education en enforcement.
Campagne
Fietsberaad , Fietsberaad
2010 Om het autoverkeer rond scholen terug te dringen heeft DTV Consultants het spel met de Verkeersslang geïntroduceerd. De kinderen moeten gedurende één lesweek zoveel mogelijk met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar school komen.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer
2006 De praktische kant van verkeerslessen op scholen blijft vaak onderbelicht. Overzicht van de vele hobbels.
Rapport 2006 Systematisch overzicht van educatiemethodes en -projecten voor alle doelgroepen, waaronder jongeren (verschillende leeftijdscategorieen) en ouderen.
Brochure 2004 Overzicht van de succesvolle ontwikkeling van het project BVL: doelen, resultaten en voornemens.
Rapport 2007 Een overzicht van de monitoringsresultaten van de verkeersveiligheidscampagnes in 2003-2006 met onder andere de resultaten van de fietsverlichtingcampagnes.
Artikel 2003 Zeven principes van gedragsbeïnvloeding, zeven gedragsprocessen waarmee rekening moet worden gehouden - afkomstig van Wildervanck & Tertoolen.
Artikel
Marion van den Moosdijk , Brabant Veilig
2004 Toepassingen in Eindhoven van de integrale CROW-methodiek Veilig naar school, voor de aanpak van schoolomgevingen en schoolverkeer.