Kenniscentrum voor fietsbeleid

Draagvlak en waardering van fietsbeleid

Beleidsnota 2011 De tweejaarlijkse Bicycle Account van Kopenhagen.
Artikel
Dirk Ligtermoet, Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer 26
2010 Najaar 2009 werd in de Tweede Kamer gevraagd wat decentrale overheden uitgeven aan fietsbeleid. Voor Verkeer & Waterstaat was deze vraag aanleiding om een poging te doen alle fietsbudgetten van alle Nederlandse overheidspartijen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Daaruit blijkt dat er door de gezamenlijke overheden per jaar in totaal minstens € 410 mln wordt uitgeven.
Artikel 2004 Samenvatting van een vijfstappenplan van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel: betere fietsparkeervoorzieningen om meer fietsers van nabij te trekken.
Rapport
Lucas Harms, Peter Jorritsma en Nelly Kalfs - Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) , KiM
2007 Om het inzicht in belevingsaspecten van mobiliteit te vergroten, een studie naar subjectieve ervaringen rondom het gebruik van auto, fiets en openbaar vervoer. Welke vervoerwijze vinden Nederlanders het prettigst, hoe oordeelt men over de auto, de fiets en het openbaar vervoer, welke gevoelens en emoties gaan hiermee gepaard?
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 18
2008 De ervaringen van een tiental gemeenten rond het gratis maken van bewaakte stallingen kort geïnventariseerd.
Artikel
Otto van Boggelen , Fietsverkeer 22
2009 Waarom pakt de ene inwoner de fiets voor een ritje naar het centrum en de andere de auto? Dit is de centrale vraag in een marktonderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Fietsberaad is uitgevoerd.
Artikel 2004 In de fietsdiefstalcampagne enquêteerde de Fietsersbond 4300 mensen. Voor 43 procent is angst voor diefstal reden om geen nieuwe fiets aan te schaffen, voor 45 procent reden om af en toe de fiets thuis te laten.
Artikel 2004 Een samenvatting van een landelijk AVV-onderzoek 'Onderzoek Verplaatsingsrepertoire Korte Rit: Waarom kiezen mensen op korte afstand (soms) de fiets of (soms) de auto?
Rapport
Thijs Koolhof , Radboud Universiteit Nijmegen
2011 Zes plaatsen uit de bible-belt staan in de top twintig van fietsgemeenten. Is dat toeval? Volgens Thijs Koolhof waarschijnlijk niet. In zijn bachelorscriptie 'Een goed rentmeester fietst. Katholicisme, protestantisme & de fiets’ concludeert hij dat de manier waarop het rentmeesterschap in het protestantisme wordt ervaren bijdraagt aan een hoger, dan gemiddeld, fietsgebruik. 
Factsheet
IVV Amsterdam
2009 Uitkomsten van de jaarlijkse enquete onder Amsterdammers naar hun tevredenheid over het fietsklimaat in de hoofdstad,