Kenniscentrum voor fietsbeleid

Diefstalcijfers

Presentatie 2005 Presentatie van, in het kort, de gekozen maatregelen in de Amsterdamse aanpak van fietsdiefstal en de effecten daarvan.
Artikel 2004 In de fietsdiefstalcampagne enquêteerde de Fietsersbond 4300 mensen. Voor 43 procent is angst voor diefstal reden om geen nieuwe fiets aan te schaffen, voor 45 procent reden om af en toe de fiets thuis te laten.
Notitie 2002 Cijfers over het aantal gestolen fietsen in Nederland per jaar, vanaf 1985 tot 2000.
Presentatie
Miriam van Bree , Fietsersbond
2005 Uit de actie Houd de dief van de Fietsersbond: enquêtegegevens over onder andere diefstallocaties en de aangiftebereidheid.
Artikel
Ger Homburg - Regioplan , Tijdschrift voor Veiligheid 2007 nr 4
2007 Een modelmatige analyse leert dat ruim dertig procent van het Nederlandse fietsenpark uit gestolen fietsen bestaat. Uitgaande van de politieregistratie is niet meer dan een achtste daarvan als zodanig te herkennen.
Nieuws 2016 Het aantal aangiften van fietsendiefstal is in 2015 gedaald naar 98.916 t.o.v. van 103.153 in het jaar daarvoor. Ook het eerste halfjaar van 2016 laat een daling zien van zo’n 9 procent.
Rapport 2005 De eerste fietsdiefstalscan van de Fietsersbond, waarin op basis van diefstalcijfers en enquêtes een serie aanbevelingen voor de gemeente is opgesteld.
Bestand
Stuurgroep Aanpak Fietsdiefstal
2008 In 2010 moeten er ten opzichte van 2006 100.000 minder gestolen fietsen zijn.
Notitie 2003 Objectieve cijfers en subjectieve gevoelens ten aanzien van fietsdiefstal.