Kenniscentrum voor fietsbeleid

Centrumgebieden

Rapport
Godfried de Graaff - dolte stedenbouw e.a. , Gemeente Utrecht
2010 Fietsenstallen ìn Albert Heijn, in plaats van ervoor. Een rode loper die de entree van een fietsenstalling aangeeft. Of een autoparkeerplaats die is veranderd in een parkeerplaats voor een tiental fietsen. Enkele van de vele suggesties die zijn te vinden in het 'Inspiratieboek fietsparkeren', gemaakt door dolte stedenbouw in opdracht van de gemeente Utrecht.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 18
2008 De ervaringen van een tiental gemeenten rond het gratis maken van bewaakte stallingen kort geïnventariseerd.
Rapport
Frank Borgman, Fietsersbond , Fietsersbond
2010 De Fietsersbond onderzocht in de Fietsbalans in 43 gemeenten  ook de fietsparkeervoorzieningen. Op ruim een derde van de typen fietsbestemmingen bleek een groot tekort aan fietsenrekken.
Presentatie
Jaap Valkema , Gemeente Groningen
2008 Presentatie: Jaap Valkema van de gemeente Groningen vertelt over de rode lopers die de gemeente op trottoirs voor winkels neerlegt om deze vrij te houden voor voetgangers. En over aanvullende maatregelen om het parkeren van fietsen te regelen.
Rapport
Martijn te Lintelo, Gemeente Nijmegen
2009 De gemeente Nijmegen heeft het nieuwe fietsparkeerbeleid van 2007 geëvalueerd. In de binnenstad loopt het inmiddels goed; bij het station nog niet.
Rapport
XTNT
2005 Een inventarisatie van grote centrum-fietsenstallingen in 13 steden (bovengronds en ondergronds): voorzover bekend exploitatiegegevens, gebruik, waardering.
Bestand 2013 De fietsparkeervakken die Utrecht zijn ingericht voor het kort stallen van de fiets, zijn deels een succes. Met name de vakken op de St. Jacobsstraat en Twijnstraat worden intensief gebruikt. Bij de Stadhuisbrug en op delen van de Neude staat de hoeveelheid gestalde fietsen succes in de weg.
Rapport 2001 Aan de hand van acht voorbeelden wordt uiteengezet hoe gemeenten met fietsparkeerbeleid en fietsparkeervoorzieningen kunnen omgaan.
Rapport 2001 Een onderzoek naar de keuze van fietsers voor bewaakt, onbewaakt of los parkeren in centrumgebieden.
Artikel
John Meijer , Verkeerskunde
1999 De introductie van gratis bewaakte fietsenstallingen leidde in Apeldoorn tot een aanzienlijke toename van het gebruik ervan.