Kenniscentrum voor fietsbeleid

Benchmarking van gemeentelijk fietsbeleid

Beleidsnota 2011 De tweejaarlijkse Bicycle Account van Kopenhagen.
Artikel 2003 Een beschrijving van BYPAD, een methodiek voor benchmarking van fietsbeleid.
Artikel 2003 De laatste jaren zijn binnen Europa vier methodes van benchmarking van gemeentelijk fietsbeleid ontstaan. De kenmerken ervan op een rij.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 20
2008 De tweede ronde van de Fietsbalans, het onderzoek van de Fietsersbond naar het fietsklimaat in gemeenten, is in de afrondende fase. Belangrijkste conclusies: gemeenten hebben veel werk gemaakt van fietsbeleid en de auto rijdt zich steeds meer vast.
Artikel 2001 De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen stimuleert gemeentelijk fietsbeleid via een verband van fietsvriendelijke gemeenten, waarvan het lidmaatschap door een keuringscommissie wordt geregeld.
Rapport 2004 De Fietsersbond heeft via een enquete onder ambtenaren van gemeenten waar de Fietsbalans werd uitgevoerd (respons 67 van de 102) de invloed van de Fietsbalans onderzocht: meer ambitie, aandacht en geld voor fietsbeleid.
Rapport
Camden Consultancy , Transport for London
2006 Zeer professioneel en informatie-rijk jaarlijk voortgangsrapport over het Londense fietsnetwerk.
Rapport 2001 Binnen het EU-project BYPAD werd een uitvoerige audit gehouden over het fietsbeleid van Zwolle.
Artikel 1997 Het gemeentelijk fietsbeleid is sinds 1990 geïntensiveerd, is de conclusie van een inventarisatie in het kader van het Masterplan Fiets.