Kenniscentrum voor fietsbeleid

Bedrijven en instanties

Notitie
Fietsberaad
2010 Notitie met fietsparkeerkencijfers, waarmee bepaald kan worden hoeveel fietsparkeerplekken er nodig zijn bij een functie.
Artikel 2002 Een bewaakte stalling bij middelbare scholen leidt tot een aanzienlijk toename van het fietsgebruik, zo blijkt in de regio Haaglanden.
Beleidsnota
Ria Hilhorst , IVV, Gemeente Amsterdam
2008 De notitie schetst het kader waarbinnen de gemeente Amsterdam fietsparkeervoorzieningen realiseert en maatregelen neemt om het gebruik van stallingen te bevorderen.
Artikel
Karin Broer , Vogelvrije Fietser
2002 Een journalistieke rondgang: hoe goed is fietsparkeren geregeld bij grotere werkgevers?
Bestand
Gemeente Den Haag
2016 Beleidsregels van Den Haag wat betreft het toepassen van fietsparkeernormen. Er wordt uitgelegd hoe nieuwe normen voor kantoren, bedrijven en voorzieningen zijn bepaald. Vervolgens gaat het in op de manier waarop met normen moet wordne omgegaan middels een toepassingskader. Daarna wordt aangegeven hoe afspraken voor realisatie van voldoende fietsparkeerplaatsen bij een bouwplan worden vastgelegd.
Rapport
Ewoud Vink (gemeente Bernheze), Otto van Boggelen (Goudappel Coffeng) , Gemeente Bernheze
2004 Uit het Fietsparkeerplan van de gemeente Bernheze het hoofdstuk over basisscholen. Op basis van een praktijkinspectie worden aanbevelingen gedaan. 
Presentatie
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2011 Presentatie Toelichting op de Fietsparkeertool door Otto van Boggelen van het Fietsberaad. Gehouden op 10 maart 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe CROW-leidraad Fietsparkeren'.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer 27
2011 De nieuwe Leidraad fietsparkeren is verschenen. Vergeleken met de oude editie springen vooral de betere kencijfers in het oog: betrouwbaarder en vooral meer functies. Toch staat de kennis over fietsparkeren eigenlijk nog in de kinderschoenen, vinden de deskundigen.
Artikel
Maja van der Voet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr. 29
2012 De verplichte fietsberging bij de woning keert terug in het nieuwe Bouwbesluit, maar de fietsparkeernormen voor utilitaire gebouwen verdwijnen uit het Bouwbesluit. Daarvoor in de plaats kan het fietsparkeren daar geregeld worden via het bestemmingsplan. En dat is eigenlijk maar beter ook.
Artikel
Margit Warmink , Vogelvrije fietser
1996 Geparkeerde fietsen verstoren het straatbeeld‚ en andere vooroordelen van stedenbouwers ontmanteld.