Kenniscentrum voor fietsbeleid

Barrieres

Artikel
Koos Swank en Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer nr. 18
2008 Fietsbeleid maken met beperkte middelen. Dat kan heel goed door mee te liften op de ‘auto-uitgaven’. Het ontvlechten van de auto- en fietsnetwerken dat bij steeds meer gemeenten speelt, biedt hiertoe extra mogelijkheden zoals het voorbeeld Leiden laat zien.
Artikel 2003 Het beperkte gebruik van de CROW-publicatie over barrièrewerking uit 1998: jammer of...?
Artikel
Otto van Boggelen , Fietsverkeer 22
2009 Barrièrevorming is een begrip dat veelvuldig opduikt bij de aanleg van nieuwe rondwegen of het afsluiten van spoorwegovergangen. Dergelijke ingrepen kunnen de fietser en de voetganger danig dwarsbomen. En dan wordt er onderhandeld over een tunneltje erbij of extra viaduct. Claims die soms lastig hard zijn te maken. Een verkenning van het Fietsberaad leert dat er desondanks wel een en ander uit het vuur is te slepen in het belang van de fietser. Is het niet op basis van concrete cijfers, dan wel op basis van redelijk overleg.
Rapport 2003 Autowegen, spoorlijnen en vaarwegen kunnen barrières voor fietsers vormen. Een analyse van problemen en oplossingen.
URL 2009 Site van Wandelplatform en Fietsplatform met veel feiten, tips en mogelijke oplossingen bij alle mogelijke vormen van barrierewerking.
Nieuws 2014 Bruggenspecialist ipv Delft schreef in opdracht van het CROW een uitgebreide ontwerpwijzer voor fiets- en voetgangersbruggen.
Brochure
Stichting Wandelplatform LAW , Stichting Wandelplatform LAW
2010 In 2007 startte het Project ‘Infrastructurele Barrièrevorming’. Het Wandelplatform, het Landelijk Fietsplatform en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie spraken onder meer met de ministeries van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Landbouw en met ProRail over oplossingen. 
Rapport 1994 Delft legde begin jaren '80 met een fietsroutenetwerk de basis voor een beleid om het autoverkeer terug te dringen.
Artikel 1997 De Landbouwuniversiteit Wageningen ontwierp een methode, vastgelegd in een CROW-publicatie, om na te gaan wanneer voor fietsverkeer barrièrewerking dreigt door nieuwe infrastructuur.
Artikel 1997 Gouda greep de mogelijkheid aan om een spoorverbreding te benutten voor de aanleg van een extra fietstunnel.