Kenniscentrum voor fietsbeleid

Afstanden en fietsgebruik

Rapport
Karolijne van der Houwen, Jeroen Goossen, Ipe Veling , Traffic Test
2003 Het volledige rapport dat Traffic Test maakte in opdracht van het Fietsberaad: Landelijk onderzoek naar het reisgedrag van kinderen naar de basisschool.
Artikel 2002 We zijn niet mobieler geworden in de periode 1991-2000. Wel zijn er meer en langere woon-werkverplaatsingen gekomen, met relatief veel autogebruik.
Rapport
Hugo Kampen en Wilbert Wentink , Gemeente Amsterdam - Dienst ruimtelijke ordening
2009 Dit rapport bevat een onderzoek naar het fietsgebruik in krachtwijken. Het idee om hier onderzoek naar te doen is ontstaan naar aanleiding van de openbare ideeënprijsvraag ‘De fietsvriendelijke wijk’, uitgeschreven door de Fietsersbond.
Artikel 2002 Door het groot onderhoud van de A10 West moesten veel gebruikers een andere keuze maken: vaak andere routes, maar ook: 5% nam de fiets.
Artikel 2002 OVG-analyses laten zien dat mensen die binnen drie kilometer van stadscentra wonen, meer korte ritten maken.
Rapport
Enne de Boer , proefschrift TU Delft
2010 Leerlingen moeten ongeveer 10 procent verder reizen om bij hun basisschool te komen dan in 1995. Het fietsgebruik is met 40 procent vrij constant gebleven maar wel lopen leerlingen steeds minder vaak naar school (nu minder dan 30 procent).
Rapport
Jeroen Grooten en Fokko Kuik - Gemeente Amsterdam, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
2010 Amsterdam kan de groeiende stroom fietsers nog maar net aan, zo valt af te leiden uit een overzicht van de mobiliteit in de hoofdstad over de afgelopen 25 jaar. Er zijn nog net geen fietsfiles, maar mede door de komst van de bakfiets is de breedte van fietspaden steeds vaker wel een probleem aan het worden. En natuurlijk zorgt het stallen voor de nodige hoofdbrekens.
Artikel
Karin Evers , Fietsverkeer, februari 2004, nr. 8, pag. 20-22.
2004 Een analyse van de waarde van hoogwaardige interlokale fietsroutes: de markt en (soorten) initiatieven.