Kenniscentrum voor fietsbeleid

Bijeenkomsten 2014

30 januari
2014
Sinds de startconferentie van de fietscommunity in juli 2013 hebben de betrokken onderzoekers grote vorderingen gemaakt met het onderzoek, en daarom is er eind januari weer gelegenheid tot het uitwisselen van kennis.
Vergaderruimte Utrecht, Pieterskerkhof 23, 3512 JS, Utrecht
11 februari
2014
De gemeente Zwolle nodigt de deelnemers van de themabijeenkomst over fietsstroken uit, om voorafgaand deel te nemen aan een excursie langs interessante fietsvoorzieningen in Zwolle.
Zwolle station
11 februari
2014
Op dinsdagmiddag 11 februari a.s. organiseert CROW Fietsberaad een bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken op wegen binnen en buiten de bebouwde kom. Centrale vragen: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling?
Nieuwe Buiten Sociëteit, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle
11 maart
2014
Op dinsdagmiddag 11 maart a.s. organiseert CROW Fietsberaad in Leiden een bijeenkomst over Snelle Fietsroutes. In de ochtend kunnen deelnemers die dat willen ook de Velostrada fietsen: de snelle fietsroute tussen Den Haag en Leiden.
Den Haag CS
11 maart
2014
Op dinsdagmiddag 11 maart a.s. organiseert CROW Fietsberaad in Leiden een bijeenkomst over Snelle Fietsroutes. In de ochtend kunnen deelnemers die dat willen ook de Velostrada fietsen: de snelle fietsroute tussen Den Haag en Leiden.
Scheltema complex, Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden
22 mei
2014
Vanwege de grote belangstelling voor het onderwerp, organiseert CROW Fietsberaad op donderdagmiddag 22 mei a.s. een tweede bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken op wegen binnen en buiten de bebouwde kom.
Apollo Hotel, Stationsplein 14, 4811 BB Breda
22 mei
2014
Op donderdag 22 mei organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met het ROF in Leeuwarden een Regionaal Ontwerperscafé fietsvoorzieningen.
Leeuwarden
12 juni
2014
Op donderdag 12 juni a.s. organiseert CROW-Fietsberaad het Fietsparkeercongres 2014.
Caballerofabriek, Saturnusstraat 60, 2516 AH Den Haag
17 juni
2014
Op dinsdag 17 juni organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met het ROV Oost Nederland een regionaal Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen.
Provinciehuis Overijssel, Zwolle
19 juni
2014
Op donderdag 19 juni organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met het ROV Oost Nederland een regionaal Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen.
Provinciehuis Gelderland, Arnhem
25 september
2014
Op donderdag 25 september organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met Prov. Utrecht, BRU, de Fietsersbond en Keypoint een bijeenkomst over fietsdata.
Provinciehuis Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA, Utrecht
30 oktober
2014
Op donderdag 30 oktober 2014 organiseren de fietsveiligheidsambassadeurs Lucas Bolsius (burgemeester Amersfoort) en Aat de Jonge (burgemeester Dronten), i.s.m. het ministerie van IenM, VVN en CROW-Fietsberaad het ‘InspiratieLAB Veilig Fietsen’.
Wagenwerkplaats Amersfoort, Soesterweg 312, Amersfoort