Kenniscentrum voor fietsbeleid

Geplande bijeenkomsten

Expertbijeenkomst Kruispunten hoofdfietsroutes en gebiedsontsluitingswegen

21 november 2017

Inspiratiedag van de Tour de Force 2017

23 november 2017
Op donderdag 23 november a.s. vindt de jaarlijkse Inspiratiedag van de Tour de Force plaats.

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen Regio Noord-Veluwe en Vallei

28 november 2017
Op dinsdag 28 november organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met het ROV Oost-Nederland en de Regio's Noord-Veluwe en Vallei een ontwerperscafé fietsvoorzieningen.

Fietsthemabijeenkomst Beter Benutten

28 november 2017
Themabijeenkomst voor de betrokkenen bij de uitvoering van het programma Beter Benutten (thema Fiets).

Fietscommunity-bijeenkomst, Smart Cycling Futures en de Tour de Force

30 november 2017
Fietsonderzoek en de praktijk, vinden ze elkaar? Ga in gesprek met de fietsonderzoeker.

Masters of Mobility: praat mee over zelfrijdend verkeer en fietsmobiliteit

30 november 2017
Royal HaskoningDHV organiseert op 30 november a.s. een discussiebijeenkomst voor experts op het gebied van mobiliteit. We willen graag samen een standpunt bepalen over wat nodig is om mobiliteitsontwikkelingen verder te brengen.