Kenniscentrum voor fietsbeleid

Dynamische Fietspadverlichting

Bijeenkomst over dynamische fietspadverlichting: verlichting die aangaat als er fietsers langskomen.

Aan de bijeenkomst hebben 89 mensen deelgenomen. 57 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Iets meer dan de helft van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, en iets minder dan de helft vond hem redelijk nuttig en geen van de deelnemes vond hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,5 voor de bijeenkomst.

plaatjeFietspaden buiten de bebouwde kom zijn vaak niet verlicht. Bij fietsers roept dit een gevoel op van sociale onveiligheid. Het leidt ertoe dat mensen maar thuisblijven of de auto pakken. Dus dan toch maar voor verlichting zorgen, zou je zeggen! Echter, het aanbrengen van (permanente) verlichting is maatschappelijk steeds minder gewenst. Immers, het kost nogal wat energie, terwijl er juist ’s avonds en ’s nachts relatief weinig fietsers van het fietspad gebruik maken. En het doel van veel gemeenten is juist om het buitengebied donker te houden en onnodig licht zoveel mogelijk te vermijden. Een oplossing die tegemoet komt aan deze bezwaren is het aanbrengen van dynamische fietspadverlichting: verlichting die aangaat als er fietsers langskomen.

Op deze themabijeenkomsten presenteren drie praktijkmensen drie voorbeelden van fietspaden die zijn voorzien van dynamische fietspadverlichting:

 • Paul Kokx van de gemeente Delft vertelt over de ervaringen met toepassing van dynamische verlichting op fiets/wandelpaden in het recreatiegebied tussen Delft en Schipluiden.
 • Ries van der Borst van de provincie Utrecht over toepassing op fietspaden langs een viertal provinciale wegen.
 • Arthur Klink van de gemeente Utrecht over toepassing op een fietspad tussen Nieuwegein en Utrecht.

Alle ins en outs komen ter sprake: detectietechniek, lichtkeuze, tijdsintervallen, diminstellingen, uitvoering, kosten, ervaringen, keuzemogelijkheden, randvoorwaarden, do’s en don’ts.

De bijeenkomst vindt plaats in het vergadercentrum Hoog-Brabant dat is gevestigd op het Radboudkwartier in het winkelcentrum Hoog-Catharijne naast het Centraal Station in Utrecht. Het programma eindigt om 16.30 uur.

print programmaPrint programma

 • Frank Akerboom (Provincie Noord-Holland)
 • Michiel Arentsen (Rijkswaterstaat)
 • Richard ter Avest (Goudappel Coffeng)
 • Henk Bakker (Provincie Noord-Holland)
 • Jeroen Bakker (Sweco Nederland)
 • Stefan Bendiks (Artgineering)
 • Laila van den Besselaar (Provincie Zuid-Holland)
 • Peter Blaauwehand (Gemeente Winterswijk)
 • Bleekveld (Gemeente Rijnwoude)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Arnold Bongers (Gemeente 's-Hertogenbosch)
 • Ries van der Borst (Provincie Utrecht)
 • Mark van Breugel (Klaver Infratechniek)
 • S. van Breukelen (BMC)
 • Jeroen van den Burg (Movares)
 • A. Burggraaff (Gemeente Waalre)
 • Erik De Bisschop (Vlaamse overheid Agentschap Wegen en Verkeer)
 • Hans van Diem (Philips)
 • Robbert Dijkema (Tauw BV)
 • J. Dik (Provincie Drenthe)
 • Lars Duin (Gemeente Amsterdam)
 • Sjors van Duren (Provincie Gelderland)
 • Vincent Gorte (ELEQ BV)
 • Roland Haffmans (-)
 • Carolien van den Handel (DSP-groep)
 • W.M. Hauptmeijer (Hauptmeijer Verkeer)
 • Geertje Hazenberg (NSVV)
 • Geert van der Heijden (Philips Eco-Intelligence)
 • Frans Heijnen (Fietsersbond)
 • H.G.M. Horsthuis (Gemeente Borne)
 • Jan de Jong (Gemeente Heerenveen)
 • Eus Kaiser (Provincie Zuid-Holland)
 • Irmgard Kamphuis (Gemeente Uden)
 • J.M.W.A. Keulens (Politieregio Brabant Zuidoost)
 • Arthur Klink (Gemeente Utrecht)
 • F.H.T. Koen (Provincie Drenthe)
 • Paul Kokx (Gemeente Delft)
 • J.B. van der Kolk (Gemeente Olst-Wijhe)
 • Mark Kraak (Ziut)
 • Yvonne Kroon (Provincie Utrecht)
 • Ed Lamper (Provincie Noord-Holland)
 • Gerrit van Leeuwen (Provincie Zuid-Holland)
 • Jan Leydens (Fietsersbond)
 • Heleen Lieftink (Licht en Donker Advies)
 • Koos Louwerse (Ligtermoet & Partners)
 • Marco Louwman (Provincie Zuid-Holland)
 • Jos Markus (CityTec)
 • M.A. Meissburger (Gemeente Bloemendaal)
 • Arthur Noordhoek (Gemeente Eindhoven)
 • Ad van Ommeren (LIMASS Outdoor Lighting)
 • Paul Oomen (Gemeente Nijmegen)
 • Johan Overvest (Gemeente Bunnik)
 • Bram Peters (Gampet Plastics bv)
 • Elkin Petrici (Movares)
 • C. van der Pluijm (Gemeente Langedijk)
 • Wim Rechmann (Provincie Noord-Brabant)
 • Jaap Ridder (Gemeente Leeuwarden)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Wim Schmidt (Sotto le Stelle)
 • Aaron van Schoor (Mobiliteit en Openbare Werken)
 • Wim van Schooten (Gemeente Borne)
 • Henk Sloos (Ecosol)
 • Kimmo Spoelstra (Provincie Utrecht)
 • Rob Trieling (Lichtned bv)
 • Jeroen Van Houtte (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel)
 • John van der Vlies (Schreder BV)
 • Henk Walraven (Luminext BV)
 • Paul van Weenen (Provincie Utrecht)
 • Willem van der Werff (Vrijwilligerswerk)
 • Sjaak Werner (Gemeente Heusden)
 • H. Willekes (Provincie Gelderland)
 • Wittekamp (Gemeente Huizen)
 • Stefan Wunderink (Tauw)
Nieuws
2009
Op een aantal plaatsen in Nederland is of wordt dynamische fietspadverlichting geïnstalleerd. De verlichting brandt alleen als er fietsers zijn. Doel is meestal om de sociale veiligheid van fietsers te verbeteren zonder de omgeving te belasten met al te veel lichthinder. En in de marge wordt ook nog wat energie bespaard.
Rapport
Concernafdeling Communicatie & Onderzoek gem. Delft , Gemeente Delft
1999
Eindrapportage van een onderzoek onder bezoekers van recreatiegebied Kerkpolder naar de verlichtingssituatie en het gevoel van sociale veiligheid.
Nieuws
2006
Delft is tot nu toe de enige gemeente waar het niveau van fietspadverlichting wordt opgevoerd zodra er daadwerkelijk een fietser wordt gesignaleerd. Het systeem functioneert al een aantal jaren, maar tot navolging is het nog niet gekomen. Als het aan de Stichting Natuur en Milieu ligt, moeten de verlichtingsniveaus wel omlaag.
Presentatie
Arthur Klink (gemeente Utrecht)
2010
Arthur Klink van de gemeente Utrecht over toepassing op een fietspad tussen Nieuwegein en Utrecht
Presentatie
Paul Kokx, gemeente Delft
2010
Presentatie van Paul Kokx (gemeente Delft) over de ervaringen met toepassing van dynamische verlichting op fiets- en wandelpaden in het recreatiegebied tussen Delft en Schipluiden.
Presentatie
Ries van der Borst (provincie Utrecht)
2010
Presentatie Ries van der Borst (provincie Utrecht) over toepassing dynamische fietspadverlichting langs een viertal provinciale wegen.
Brochure
Senter , Senter
2000
Brochure over Intelligente Verlichting; sociaal veilig, natuurvriendelijk en energiezuinig.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer 23
2009
Dynamische fietspadverlichting spreekt tot de verbeelding. Vooral als het licht dankzij aanwezigheidsdetectie met de fietser meereist. Maar het is zeker niet de enige manier om op de lichtrekening te bezuinigen of lichthinder te beperken. LED-verlichting en 'groene verlichting' bieden ook een alternatief voor de veel gebruikte fluorescentielampen. Een overzicht van acuele ontwikkelingen op dit terrein.
Rapport
Concernafdeling Communicatie & Onderzoek gem. Delft , Gemeente Delft
1998
Tussenrapportage van een onderzoek onder bezoekers van het recreatiegebied Kerkpolder naar de verlichtingssituatie in het gebied.
Video
2010
Video-impressie van de dynamische fietspadverlichting langs de N237 nabij Zeist.