Kenniscentrum voor fietsbeleid

Netwerkdag voor docenten in het hoger onderwijs

Fietsberaad biedt voor docenten in het hoger onderwijs een netwerkmiddag aan om vakgenoten te ontmoeten.

Aan de bijeenkomst hebben 6 mensen deelgenomen. 6 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 3 van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, 3 vond het redelijk nuttig en geen van de deelnemers vond het weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,6 voor de bijeenkomst.

Samen met de Hogeschool Utrecht organiseert het Fietsberaad deze bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kunt u samen met vakgenoten kennis en ervaringen uitwisselen rondom de diverse onderwijsprogramma’s. Daarnaast geeft Henk van Zeijl (Goudappel Coffeng) een presentatie over fietsbeleid in de praktijk.

Programma

13:30 - 14:00 Ontvangst met koffie en thee in Hogeschool Utrecht, gebouw Nijenoord.

 

14:00 - 14:30

Presentatie door Nico Pierik (Fietsberaad) over wat het Fietsberaad kan beteken voor het onderwijs.

14:30 - 14:45

Presentatie door Maike Mertens (Hogeschool Utrecht) over het onderwijsprogramma van de Hogeschool Utrecht.

14:45 - 15:15

Discussie rondom de diverse onderwijsprogramma's van aanwezige docenten.

15:15 - 15:30 - Pauze

15:30 - 15:45

Presentatie van Henk van Zeijl (Goudappel Coffeng) over de praktijk van het fietsbeleid.

15:45 - 16:30

Discussie over aansluiting praktijk van het fietsbeleid en onderwijs.

16:30 - 17:00 - Afsluiting en borrel

print programmaPrint programma

  • Cor van der Klaauw (NHL Stenden Hogeschool)
  • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
  • Leonie van Veen (HCO)
  • Ineke Spap√© (NHTV)
  • Maike Mertens (Hogeschool Utrecht (IGO / ROP))
  • Kasper M. van Zuilekom (Universiteit Twente)
Presentatie
Nico Pierik , Fietsberaad
2009
Presentatie over wat het Fietsberaad mogelijk kan betekenen voor het hoger onderwijs. Gehouden op de Netwerkdag voor docenten in het hoger onderwijs op 15 juni 2009.
Presentatie
Henk van Zeijl , Goudappel Coffeng
2009
Presentatie over werkzaamheden van een fietscoördinator bij een gemeente. Gehouden op 15 juni 2009 tijdens de Netwerkdag voor het hoger onderwijs 2009.
Presentatie
Cor van der Klaauw , Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL)
2009
Presentatie van een college op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) over Gemeentelijk Fietsbeleid.
Presentatie
Henk Horstink , Saxion Hogeschool
2009
Presentatie Minmove college 5 fietsontwikkelingen en fietsbeleid van een college op de Saxion Hogeschool.
Presentatie
Maike Mertens , Hogeschool Utrecht
2009
Presentatie gehouden door Maike Mertens van de Hogeschool Utrecht. Tijdens de netwerkdag voor docenten in het hoger onderwijs op 15 juni 2009 van het Fietsberaad.
Notitie
Nico Pierik , Fietsberaad
2009
Verslag van Netwerkdag voor docenten in het hoger onderwijs gehouden op 15 juni 2009.