Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsvoorzieningen bij bus-, tram- en metrohaltes

Op 29 maart presenteren het Fietsberaad en de Stadsregio Amsterdam de resultaten van een onderzoek naar meetmethoden en normen voor het bepalen van goede fietsvoorzieningen bij bus-, tram- en metrohaltes.

Het totaal aantal deelnemers was circa 75. 46 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 21 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk, 22 mensen redelijk nuttig, 2 mensen weinig nuttig en voor 1 persoon was het niet van toepassing. Als rapportcijfer voor de presentaties, de discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,5.

Lang niet iedereen woont of werkt op loopafstand van een halte van een metro-, tram- of snelbuslijn. Terwijl deze verbindende OV-lijnen wel erg aantrekkelijk zijn voor verplaatsingen over wat langere afstand. Goede fietsparkeervoorzieningen kunnen ervoor zorgen dat ook mensen die wat verder weg wonen, gebruik gaan maken van deze OV-lijnen. Dit wordt des te relevanter wanneer buslijnen en bushaltes komen te vervallen onder druk van financiële bezuinigingen.

Voor het bepalen van het aantal benodigde fietsparkeervoorzieningen bij treinstations en de gewenste kwaliteit daarvan, bestaan redelijk eenduidige normen en methoden. Voor fietsvoorzieningen bij bus-, tram en metrohaltes ontbraken die nog. Maar nu niet meer.

In opdracht van het Fietsberaad en het OV-bureau Randstad heeft het adviesbureau Inno-V een meetmethode en normen ontwikkeld voor het bepalen van goede fietsvoorzieningen bij de bus-, tram- en metrohaltes. Deze methode en normen zijn vervolgens door het adviesbureau Goudappel Coffeng getoetst bij btm-haltes in de regio Amsterdam. Daarvoor is een computertool ontwikkeld waarmee meetgegevens eenvoudig en eenduidig kunnen worden vastgelegd. Op de bijeenkomst wordt dit alles gepresenteerd en met elkaar bediscussieerd. Ook wordt kort aandacht besteed aan de resultaten van een proef met OV-fietsen bij bushaltes in de gemeente Haarlem.

Het programma ziet er als volgt uit:

12.30 uur
Ontvangst met koffie/thee.
13.00 uur
Welkom en intro.
13.10 uur
Het belang van goede fietsparkeervoorzieningen bij btm-haltes:
- context en aanleiding voor het onderzoek.
Maarten Bakker - Stadsregio Amsterdam
13.30 uur Welke en hoeveel voorzieningen bij welke (typen) btm-haltes:
- uitleg van de ontwikkelde methode en normen.
Otto van Boggelen - Fietsberaad
13.50 uur Praktijktoets in de regio Amsterdam:
- presentatie van de gehanteerde computertool en de uitkomsten van de toets.
Rico Andriesse - Goudappel Coffeng
14.10 uur Praktijkproef met OV-fietsen bij bushaltes in Haarlem:
- kansrijke toepassing, of toch niet?
Henk Sloos - Ecosol
14.30 uur Pauze
15.00 uur Discussie over:
- het belang van goede fietsparkeervoorzieningen bij btm-haltes.
- de toe te passen meetmethode
- de te gebruiken computertool
- de te hanteren normen
- hoe wegbeheerders in beweging te krijgen en verbeteringen te realiseren.
16.30 uur Einde, hapje en drankje.

De bijeenkomst vindt plaats in de zaal van het volledig gerestaureerde Koffiehuis van de Koninklijke Hollandsche Lloyd (Rijksmonument), gevestigd aan de Oostelijke Handelskade 44 in Amsterdam. Het Koffiehuis is uitstekend bereikbaar met Tram 26: vanaf Amsterdam Centraal Station naar Halte Rietlandpark in 9 minuten (+ 2 minuten lopen). De trams rijden iedere 5 minuten. Zie voor meer info: www.khl.nl.

print programmaPrint programma

 • Maarten Bakker (Vervoerregio Amsterdam)
 • Maarten Batenburg (Gemeente Westland)
 • W. Bianchi (Fietsersbond)
 • Karin Bodewes (Gemeente Zaanstad)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Paul Bosman (Movares)
 • Christian ter Braack (Gemeente Enschede)
 • J.C. de Bruin (Gemeente Halderberge)
 • M.M. Cohen Rapoport ()
 • Myriam Corzilius (AmsterdamFietsmuseum)
 • Rolf Dijkstra (Provincie Groningen)
 • Ruud van Es (Het Amsterdams Fietscollege)
 • Michiel van Esch (Fietsersbond)
 • Alex Flameling (Gemeente Lelystad)
 • Chiel Grevers (Klaver Fietsparkeersystemen)
 • Hans in den Haak (Gemeente Amsterdam)
 • Roland Haffmans (-)
 • John Herik (Jan Kuipers Nunspeet)
 • John Herik (Jan Kuipers Nunspeet)
 • Bart Holkeboer (Maiken Systems)
 • J. Huffener (Huffener advies)
 • Corinne Jaspers (Wheelylift.com)
 • Maarten de Keijzer (Fietsersbond)
 • André Klomp (ROCOV)
 • Ton van Klooster (VelopA)
 • Frans de Kok (ANWB)
 • Laura Kok (Gemeente Utrecht)
 • Mieke Kouwenberg (Gemeente Ouderamstel)
 • Jeroen Kruijver (Lo Minck Systemen bv)
 • Martijn Lelieveld (Decisio)
 • J.P.H.B. Lepelaar (Gemeente Leiden)
 • Jan-Albert de Leur (Gemeente Heerhugowaard)
 • Piet van der Linden (Fietsersbond landelijk bureau)
 • Susan Martens (Gemeente Apeldoorn)
 • Sjaak Meijerink (Goudappel Coffeng)
 • Anne Meijroos (Penitentiaire Inrichtingen Amsterdam Overamstel)
 • Lo Minck (Lo Minck Systemen bv)
 • Muller (Abel Consultants Delft)
 • Henk Nanninga (Inno-V)
 • Johan Overvest (Gemeente Bunnik)
 • André Pettinga (Cyclemotions)
 • Ellen Plasmans (Fietsenwerk vzw)
 • John Rikveld (Fietsersbond)
 • Edward van Schooten (3dE Visual)
 • Lidy Slotman (OVER-gemeenten)
 • Jolanda Smit - van Oijen (XTNT)
 • Arent Jan Speulman (Parck Mobiliteit)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Benoit Tijssen (Groen Licht Verkeersadviezen)
 • Jos Vandikkelen (VELO vzw)
 • Peter van der Veer (Van der Veer designers B.V.)
 • Johan Vermeeren (VAGN)
 • B. Verschoor-Basart (Gemeente Halderberge)
 • Chris Verweijen (Movares)
 • André Vos (Gemeente Den Haag)
 • Paul van Weenen (Provincie Utrecht)
 • Willem van der Werff (Vrijwilligerswerk)
 • Jac Wolters (Fietsersbond (& ex-ambtenaar A'dam))
 • Jaap van Zetten (HR Motion)
Presentatie
Maarten Bakker , Stadsregio Amsterdam
2012
Presentatie over het belang van fietsparkeren bij bus, tram en metro in de Stadsregio Amsterdam.
Presentatie
Rico Andriesse , Goudappel Coffeng
2012
Presentatie over het invoertool fietsparkeren bij BTM-haltes, casus Amsterdam.
Presentatie
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2012
Presentatie over kwaliteitsnormen fietsparkeervoorzieningen bij BTM-haltes.
Presentatie
Herman Groenewegen , OV-fiets
2012
Presentatie over OV-fiets & Lock'n'Go bij busstations in Haarlem.