Kenniscentrum voor fietsbeleid

Wordt dit de nieuwe bewegwijzering van snelfietsroutes?

Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 42
2018

In Noord-Brabant onderzoekt men of snelfietsers behoefte hebben aan andersoortige bewegwijzering. Proeftrajecten zijn voorzien van nieuwe borden en onderzoek moet uitwijzen of die voldoen. Tegelijk kijkt men ook naar de effecten van aangepaste markering. Dat laatste speelt ook in Utrecht, waar nieuwe vormen van markering worden beproefd.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

De provincie Noord-Brabant liet nieuwe snelfietsroutebewegwijzering (‘wayfinding’) ontwerpen door bureau Mijksenaar, onder meer bekend van de bewegwijzering op vliegvelden. Dat ontwikkelde twee concepten, die eerst in een fietssimulator en dit voorjaar ook in de praktijk zijn getest op een 650 meter lang testtraject iets noordelijk van Tilburg CS.

Het ‘concept Plus’ volgt de CROW-richtlijnen vrij nauwgezet qua kleur, tekst en richtlijnen voor het opnemen van bestemmingen.
Het ‘concept Snel’ is volgens de ontwerpers speciaal toegesneden op de gebruikerswensen van snelfietsroutes en heeft een eigen vormgeving.
Een aantal basiselementen van de CROW-bewegwijzering, zoals kleur, is overgenomen van de bestaande richtlijnen. De zwarte tekst voor verwijzingen zijn vergroot vanwege de leesbaarheid voor snellere fietsers. Er wordt altijd verwezen naar maximaal 3 bestemmingen: de eindbestemming, de eerste volgende plaats en de eerstvolgende overige bestemming, zoals een nationaal park. Voor de zogenaamde routevorken zijn een ‘metroversie’ en een versie met een geografische weergave van de route ontworpen. En er is een netwerkplattegrond uitgewerkt in dezelfde schaal en stijl, met tekst die ook voor een passerende fietser leesbaar is. Verder zijn grondmarkeringen aangebracht met het routenummer en stippen die het verloop van de route in bochten benadrukt.
Beide concepten hebben als meest opvallende kenmerk dat ze de optie bieden om op zo’n 5 en 10 meter voor een kruising vooraankondigingen te plaatsen ten behoeve van de snelle fietser.

De markering van snelfietsroutes is ook onderwerp van studie, zowel in Brabant als rond Utrecht. In het Brabantse bewegwijzeringsexperiment worden tegelijkertijd enkele markeringsvarianten bekeken, zoals een groen doorgetrokken centerlijn en een bredere groene centerlijn voorzien van onderbroken witte markering.

In Utrecht lopen op vier locaties proeven met een afwijkende snelfietspadmarkering, die men daar overigens ‘doorfietsroutes’ noemt. Men kiest in principe voor een doorgetrokken kantmarkering en een dubbele asmarkering met lange onderbroken strepen. Opvallend is wel de toepassing bij kruisingsvlakken van een blauwe lijn tussen de dubbele asmarkering, afhankelijk van de voorrangssituatie.

Bestand
Bureau Mijksenaar , Bureau Mijksenaar
2017
In dit document worden twee conceptontwerpen voor wayfinding voor snelfietsroutes gepresenteerd.  
Rapport
Mariƫtte Pol (Keuzeweg), Bas Hendriksen (Loendersloot Groep), Maurice Veltrop en Berend Jan Bel (Van Rens Mobiliteit) , Provincie Utrecht
2017
Dit rapport bevat een ontwerp voor de markering en een ontwerp voor de systeembewegwijzering op de snelfietsroute ‘De Stijl’ tussen Utrecht en Amersfoort.
Rob van Engelshoven (gemeente Enschede)
18-06-2018 @ 13:00

In 2016 is binnen de regio Arnhem Nijmegen al samen met o.a. provincie Gelderland, CROW en de NBd gewerkt aan specifieke bebording voor snelfietsroutes. Het Rijn Waal Pad / F325 is sinds zomer 2016 geheel voorzien van deze nieuwe bebording.

Rob van Engelshoven (gemeente Enschede)
18-06-2018 @ 13:08

(vervolg) Aanvullende bebording helpt bij de herkenbaarheid van de snelfietsroutes. Benieuwd naar de bevindingen in Noord-Brabant.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: