Kenniscentrum voor fietsbeleid

Vliegen fietsers vaker?

2018

Mensen die veel fietsen of veel gebruik maken van het ov, zouden ook vaker met het vliegtuig reizen. Waar of niet waar?

De stelling circuleert al enige tijd in wetenschappelijk kringen. De compacte stad bevordert het gebruik van ov en fiets en dat leidt ertoe dat stedelingen minder energie verbruiken, maar ondertussen gebruiken ze meer energie om vliegreizen te maken. Een dergelijk verband zou betekenen dat de klimaatwinst van het gebruik van fiets, bus of trein teniet gedaan wordt door meer vliegbewegingen. Onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) naar het reisgedrag van Nederlanders en Belgen wijst echter uit dat dit maar ten dele waar is.

Doel van het onderzoek was om een mogelijk verband vast te stellen tussen enerzijds de ‘vlieggeneigdheid’ en anderzijds het dagelijkse verplaatsingsgedrag. Voor het onderzoek werd het aantal vliegreizen van dat iemand maakte in de afgelopen 12 maanden gezet naast het mobiliteitsprofiel van die persoon (fiets, ov of auto). In totaal waren bijna 5000 mensen bij het onderzoek betrokken.

De resultaten laten zien dat openbaar vervoer reizigers inderdaad vaker met vliegtuig reizen dan automobilisten. De ov-reiziger maakt gemiddeld 1,43 vliegreis, terwijl de automobilisten slecht 1,20 vliegreis maakt. Maar, zo leert het onderzoek ook, er blijkt geen verschil tussen fietsers en automobilisten.

Wel bestaat er een verband als het gaat om de intensiteit van dagelijkse verplaatsingen. Mensen die bijzonder mobiel zijn, zijn ook vaker in het vliegtuig te vinden. Mensen die anderzijds aangeven dat ze weinig dagelijkse verplaatsen maken, maken ook minder vliegreizen.

Pascal van den Noort (Velo Mondial)
07-05-2018 @ 11:02

Is dit jullie nieuwe categorie Curiosa?

Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
07-05-2018 @ 11:24

Fijn dat dit onderzoek is gedaan! De suggestie uit de titel van de Goudappel-bijdrage aan het Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk uit 2008 https://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs/cvs08_77.pdf is hiermee weerlegt, wat hiermee al de waarde van het onderzoek aantoont. Daarnaast is het in het algemeen goed dat wetenschappers open deuren onderzoeken en van feiten voorzien. 

Roland Haffmans (-)
07-05-2018 @ 12:59

Is er ook gekeken naar het verband met de hoogte van het inkomen? Eerder is aangetoond dat mensen, die dichter bij een vliegveld wonen, meer vliegen.

De gemiddelde afstand voor woon-werk verkeer met de trein is veel hoger dan met de auto, ov gebruik is niet altijd gelijk met minder milieulast. (Is vliegen ook niet een vorm van ov?). De neiging om bij Schiphol de kort vluchten te vervangen door snelle treinen en zo meer ruimte te maken voor lange afstandsvluchten, past hier ook in. Zo ook de bewering uit het stuk van Goudappel: "duurzaamheid vereisen dat Nederland aansluiting zoekt op het zich in snel tempo ontwikkelende Europese hogesnelheidsnet". dat heet duurzaamheid.

Govert de With (TRID√ČE Adviseurs in duurzame mobiliteit)
07-05-2018 @ 13:47

Onderzoek niet gelezen, maar obv de samenvatting toch even:

"Correlatie is niet hetzelfde als causaliteit"

Er wordt hier bijna gesuggereerd dat we maar moeten ophouden met die compacte fietsvriendelijke steden, want dan gaan mensen meer vliegen en zijn we verder van huis. Dat is natuurlijk onzin. Rolands suggesties over inkomen en nabijheid van vliegvelden als verklarende variabelen lijken me alvast veel interessanter. 

 

Roland Haffmans (-)
07-05-2018 @ 16:26

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: