Kenniscentrum voor fietsbeleid

VeiligheidNL ontzenuwt verkeersveiligheidsfabels

2017
plaatje

Het gebruik van een smartphone op de fiets leidt niet tot meer ernstige fietsongevallen. De elektrische fiets is niet gevaarlijker. En wielrennen ook niet.

Dat zijn enkele opvallende conclusies voortkomend uit een onderzoek van VeiligheidNL. Die voerde een vragenlijstonderzoek onder fietsslachtoffers die in 2016 de SEHafdeling van een representatieve steekproef van 13 ziekenhuizen hebben bezocht.

Smartphone
Uit het onderzoek blijkt volgens VeiligheidNL dat het gebruik van een smartphone op de fiets niet tot grote aantallen fietsongevallen leidt waarvoor een bezoek aan de SEH-afdeling noodzakelijk is. Wel tekent de organisatie daarbij aan dat het gebruik van een smartphone op de fiets kan leiden tot ongevallen die niet uitmonden in een bezoek aan de eerste spoedeisende hulp, maar dat is hier niet onderzocht.

Tweede opvallende conclusie is dat de groep fietsers van 16 jaar en ouder die af en toe belt minder vaak bij ongevallen betrokken is bij ongevallen dan de groep die nooit belt. Ook dat geeft aan dat er nog altijd geen overduidelijk bewijs is dat bellen en scherm bedienen in hoge mate bijdragen aan fietsongevallen die dermate ernstig zijn dat een bezoek aan de SEH-afdeling nodig is.

Elektrisch fietsen
Een ander veelgehoorde bewering is dat elektrisch fietsen gevaarlijker is. Niet waar, aldus VeiligheidNL. We zien weliswaar een toename van het aandeel ongevallen met een elektrische fiets. En dat lijkt ook te leiden tot relatief ernstiger letsel dan men oploopt door een ongeval met een gewone fiets. Maar na correctie voor leeftijd en geslacht blijkt dit effect echter een gevolg van de relatief hoge leeftijd van slachtoffers van ongevallen met elektrische fietsen. Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd en fietsgebruik is er ook geen verschil in risico. Uit deze resultaten zou men kunnen concluderen dat preventie van fietsongevallen zich niet per sé op de elektrische fiets zou moeten richten, maar veeleer op de oudere fietser.

Wielrenners
Dat geldt ook voor ongevallen onder wielrenners. De relatief hoge ernst van letsels wordt verklaard door de leeftijd van de slachtoffers: wielerongevallen kennen een relatief oude groep slachtoffers, die onafhankelijk van het type fiets waarop ze rijden gemiddeld al ernstig letsel oplopen. De verwachting was dat wielrenners, door de gemiddeld hoge snelheid, ernstiger letsel op zouden lopen. Het effect van leeftijd op ernst van het letsel blijkt echter groter dan het effect van het type fiets waarop men rijdt.

Rapport
VeiligheidNL , VeiligheidNL
2017
Het gebruik van een smartphone op de fiets leidt niet tot meer ernstige fietsongevallen. De elektrische fiets is niet gevaarlijker. En wielrennen ook niet. Dat zijn enkele conclusies voortkomend uit een onderzoek van VeiligheidNL.
Ruud van der Mast (Gemeente Almere)
03-01-2018 @ 17:14

Ik zou de term "Ontzenuwt " niet gebruiken of zeker afzwakken en wel in relatie tot het laatste artikel in dez uitgave van CROW. :Meer verkeersdoden onder 80 plus-fietsers.

De fietser die de smartphone op de fiets gebruikt is relatief jong en zeker jonger dan de 80 plusser.
Tijdens het telefoneren komt het regelmatig voor dat die fietser van zijn lijn afwijkt en op het laatste opgenblik voordat een botsing volgt corrigeert. Voor de jonge fietser geen enkel probleem en fietst weer verder. De oude fietser heeft die reactiesnelheid niet, zal uit schrik te laat of te sterk corrigeren, zal het trottoir raken of naast de weg belanden en daarbij een lichaamsdeel breken.
Het ziekenhuis is zijn deel en de vraag is dan of dergelijke veelvoorkomende situaties gelinkt worden aan het gebruik van de smartphone

Bert Nieboer (particulier)
03-01-2018 @ 19:15

Ik krijg zo langzamerhand de indruk dat dit soort onderzoeken wordt gesponsord door belanghebbende industrieen. Want hier wordt een banaan af en toe nog recht gepraat.Een niet bellende fietser heeft meer kans op een ongeluk dan een die maar constant op zijn schermpje bezig is.

En ja, men gaat rucksichlos uit van de antwoorden die de slachtoffers geven, dat zijn wel de losers die je bevraagt!!! Hoezo eerlijke antwoorden, dat gaat er bij mij niet in.

P. Lomito
03-01-2018 @ 21:31

Tijdens het telefoneren komt het regelmatig voor dat die fietser van zijn lijn afwijkt en op het laatste opgenblik voordat een botsing volgt corrigeert. Voor de jonge fietser geen enkel probleem en fietst weer verder. De oude fietser heeft die reactiesnelheid niet, zal uit schrik te laat of te sterk corrigeren, zal het trottoir raken of naast de weg belanden en daarbij een lichaamsdeel breken.

Dat schrik-argument heb ik al vaker bij de Fietsersbond voorbij zien komen. Zo zouden oudere fietsers ook schrikken van levensgevaarlijke speed pedelec en vervolgens vallen. Het SWOV-onderzoek naar ongevalsoorzaken is echter glashelder: veruit de meeste ongevallen zijn eenzijdig, dus zonder tweede partij. Als een fietser valt door schrik om andere weggebruikers wordt dat als tweezijdig beschouwd.

Hierbij moeten we niet vergeten dat de Fietsersbond een vereniging is met vooral (heel) oude leden en die willen het fietspad niet delen met andere gebruikers. Na het wegwerken van de bromfiets en speed pedelec is momenteel de snorfiets aan de beurt. Lichtpuntje hierbij is wellicht dat het ledenbestand van de Fietsersbond onder demografische druk staat en dat er ongetwijfeld binnen 5-10 jaar een nieuwe belangenbehartiger opstaat die inclusiviteit wél hoger in het vaandel heeft.

Ter aanmoediging: de Fietsersbond krijgt momenteel bijna 6 ton subsidie, een nieuwe belangenbehartiger die haar taken breder opvat zal zeker op een fors deel van die subsidie kunnen rekenen.

Antoon Claassen (Gemeente Wassenaar)
04-01-2018 @ 11:01

Net zoals bovenstaande reacties heb ik bedenkigen bij de uitkomst van het onderzoek. Geen ernstiger ongelukken kan natuurlijk de uitkomst zijn (met alle mitsen en maren), echter een van de dingen die ik doe als ik een bellende fietser zie: extra goed opletten, meestal ook zachter gaan rijden om juist een ongeluk voor te zijn. Dat betekent dat de beller voor mij sowieso ninderlijk is, nergens voor nodig. Verder, zoals de onzerzoeker zelf terecht opmerkt, is alleen iets bekend van ongelukken/ongelukkigen die in het ziekenhuis behandeld zijn - zoals veel bij onderzoeken als deze - het zegt dus niet veel, in elk geval niet alles over het gevaar van het gebruik van de telefoon door een fieter.

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: