Kenniscentrum voor fietsbeleid

Stopstreep terugleggen help niet tegen afslagongevallen

2017

Fietsers een voorsprong geven bij verkeerslichten door de stopstreep voor auto’s wat terug te leggen, blijkt het aantal afslagongevallen niet echt te verminderen. De meeste ongevallen gebeuren namelijk in het midden en tegen het einde van de groenfase.

Tot deze conclusie komen Deense onderzoekers, die keken wat de aanleg van dergelijke voorzieningen opleverde in een aantal Deense steden.

Het terugleggen de stopstreep is een veel toegepaste methode om ongevallen met rechtsafslaande auto’s en rechtdoorrijdende fietsers te voorkomen, zowel in ons land als in het buitenland. Vooral als er een vrachtwagen in het spel, is de afloop van zo’n ongeval vaak dramatisch.

In Nederland is daarvoor de OFOS uitgevonden. De opgeblazen fietsstrook, die - in tegenstelling tot veel buitenlandse oplossingen waar alleen de fietsstrook wat verder doorloopt - een breed groen opstelvak beslaat vòòr de auto’s.  

Ook in Denemarken is de voorkeursbehandeling van fietsers bij verkeerslichten meestal niet zo prominent uitgevoerd als in ons land.

Desondanks is de conclusie opvallend van een voor- en nastudie van 123 kruispunten met in totaal 189 ‘teruggelegde stopstrepen’ dat deze oplossing het aantal ongevallen met rechtsafslaande auto’s en rechtdoorgaande fietser niet vermindert.

Toch zijn we enige effecten meetbaar. Zo lijkt het erop dat er iets minder zware vrachtauto’s betrokken zijn bij dergelijke ongevallen. En ook het aantal gewonden daalt heel licht. Aan de andere kant nam het aantal ongevallen tussen auto’s onderling toe, hetgeen wellicht te wijten is aan het feit dat automobilisten op een onverwachte plek inhouden.

Uit video-observaties blijkt dat het effect van een teruggelegde stopstreep het grootst is als beide partijen moeten stoppen voor rood. Het effect is het kleinst als beide partijen gelijk groen hebben.

Fietsers lopen het meeste risico als ze door oranje rijden, minimaal 2 seconden afstand tot andere fietsers hebben, donkere kleding dragen en bij het kruispunt arriveren met een snelheid van minimaal 25 km/uur.

Voor de automobilist zijn geen specifieke risico verhogende factoren te zien op de video’s. Of het moet zijn dat een stop waar men de fietsers kruist om voetgangers voorrang te verlenen het risico verhoogt.

Roland Haffmans (-)
31-08-2017 @ 15:23

"Fietsers lopen het meeste risico als ze ... bij het kruispunt arriveren met een snelheid van minimaal 25 km/uur."

Gezien de populariteit van e-fietsen en vooral van zoeffietsen kan verwacht worden dat het aantal ongevallen met rechtsafslaand autoverkeer gaat stijgen. Onduidelijk is of het gaat om fietspaden, fietsstroken of geen fietsvoorzieningen. Nu nog een proef waarbij rechtdoor gaande fietsers en afslaande auto's al voor de kruising gescheiden worden.

"There are several questions about factors leading to right-turn accidents that cannot be answered by recorded accident data." wordt vervolgd?

Martien Das (Rijkswaterstaat)
04-09-2017 @ 11:43

Voor mij is (als fietser) het voordeel van zo'n teruggelegde stopstreep niet zozeer de kans op minder ongevallen, maar het feit dat ik niet in de uitlaatgassen hoef te staan. Bovendien gaat er volgens mij ook een duidelijk signaal vanuit voor zowel fietsers als automobilisten: fietsers krijgen in deze stad/straat letterlijk de ruimte, en auto's moeten rekening met ze houden.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: