Kenniscentrum voor fietsbeleid

SWOV: ‘Weg met de snorfiets’

2017
plaatje

Als het aan de SWOV ligt verdwijnt de snorfiets uit het straatbeeld, nu de elektrische fiets een bruikbaar alternatief biedt.

De SWOV deed onderzoek naar de verkeersveiligheid van de snorfiets. Het SWOV-team voor diepteonderzoek bestudeerde 36 snorfietsongevallen die op een fietspad binnen de bebouwde kom plaatsvonden.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de ongevallen vooral plaatsvinden op kruispunten tussen fietspaden, en dat ze vooral leiden tot slachtoffers onder snorfietsers. Veel van de bestudeerde snorfietsongevallen ontstonden doordat er geen voorrang werd verleend aan de snorfietser, met name door automobilisten. Zij hadden de snorfietser niet opgemerkt.

Op fietspaden zijn letselongevallen als gevolg van botsingen tussen snorfietsers en fietsers minder frequent dan tussen snorfietsers en gemotoriseerd verkeer. Het gedeelde gebruik van snorfietsers en fietsers leidt niet tot veel letselongevallen. Drukte op het fietspad lijkt bovendien geen grote rol te spelen bij het ontstaan van snorfietsongevallen op het fietspad.

Een derde van de snorfietsen die betrokken waren bij de bestudeerde ongevallen was opgevoerd tot een snelheid boven de 34 km/uur. En snelheidsmetingen laten zien dat de gemiddelde snelheid van snorfietsers tussen de 30 en 34 km/uur ligt en dat 15-20% sneller rijdt dan 40 km/uur. Meer dan de helft van de snorfietsers had hoofdletsel dat gezien de locatie en aard van het letsel beperkt had kunnen worden als de snorfietser een helm had gedragen. Voor de SWOV redenen om te pleiten voor een helmplicht voor de snorfiets, die aanvankelijk juist was bedoeld voor mensen die zonder helm gemotoriseerd willen rijden.

Verder stelt de SWOV vast dat de wettelijk vastgelegde limiet van 25 km/uur betekent dat het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan – zoals bijvoorbeeld Amsterdam wil - alleen een veilige optie is op 30 km/uur-wegen: bij een limiet van 50 km/uur zijn de snelheidsverschillen immers groot. een alternatief zou zijn om de wettelijke toegestane limiet voor de snorfiets te verhogen. In combinatie met de helmplicht zou deze laatste optie neerkomen op het de facto opheffen van de snorfiets.

De SWOV zou daar niet rouwig om zijn. ‘Inmiddels is er een nieuw voertuig op de markt waarmee ook een snelheid van 25 km/uur kan worden bereikt, ook door mensen die vanwege hun medische conditie geen grote afstanden kunnen fietsen: de elektrische fiets. Er is dus een alternatief voor mensen die geen helm op willen en 25 km/uur willen rijden zonder een grote fysieke inspanning te hoeven leveren.’

Nieuws
2011
Vooral in Amsterdam klagen fietsers over de snorfiets op het fietspad. Volgens Rijkswaterstaat DVS gaat het vooral om subjectieve onveiligheid en is het geen oplossing de snorfiets naar de rijbaan te verbannen. Wel zou men lokaal zo’n maatregel kunnen overwegen. De oplossing wordt vooral gezocht in meer handhaving.
Nieuws
2016
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een concept-wijziging van het BABW en RVV gepubliceerd die het mogelijk moet maken voor gemeenten de snorfiets van het fietspad te weren en de berijder te verplichten tot het dragen van een helm.
Rapport
Davidse, R.; Duijvenvoorde, K. van; Boele, M.; Louwerse, R.; Stelling, A.; Duivenvoorden, K.; Algera, A.J. , SWOV
2017
Het SWOV-team voor diepteonderzoek heeft 36 snorfietsongevallen bestudeerd die op een fietspad binnen de bebouwde kom plaatsvonden.
Martin de Vries (Speed-pedelec Groep der Lage Landen)
02-10-2017 @ 21:59

Bijzonder dat de SWOV vind dat een snorfiets met gemiddelde snelheid van 30-34 km/h alleen naar de rijbaan mag in een 30 km/h gebied. Terwijl diezelfde SWOV er geen been in zag om de speed-pedelec, waarvan zij inmiddels heeft geconstateerd dat deze met gemiddeld 30 km/h rijdt, wel op de rijbaan met een maximum snelheid van 50 km/h kan rijden. Met als gevolg dat er dagelijks 100-en mensen met angst in hun hart tussen stukken blik van minstens 1200 kilo rijden of illegaal op het fietspad met als zorg dat ze daarvoor een boete kunnen krijgen omdat zij Artikel 5 wèl serieus nemen.

Graag opheldering hierover.

Martin de Vries (Speed-pedelec Groep der Lage Landen)
02-10-2017 @ 22:00

Excuus: ik bedoelde natuurlijk 1000-en (duizenden).

Roland Haffmans (-)
03-10-2017 @ 12:08

Op een 50 km weg zijn de snelheidsverschillen met "de wettelijk vastgelegde limiet van 25 km/uur" te groot, edoch de SWOV stelt ook "dat de gemiddelde snelheid van snorfietsers tussen de 30 en 34 km/uur ligt en dat 15-20% sneller rijdt dan 40 km/uur". Dus in de praktijk zijn de snelheidsverschillen (veel) minder groot, bovendien liggen langs een aantal 50 km wegen vaker bromfietspaden. Waarom dan die wereldvreemde papieren vaststelling?

Het toelaten van helmloze snelle scooters blijkt een blunder en bevordert veel verkeers-onveiligheid. Durft de overheid die misser te herstellen en de afwijking t.o.v. het buitenland ongedaan te maken? 

Martin de Vries (Speed-pedelec Groep der Lage Landen)
04-10-2017 @ 00:07

Focus op snelheidsverschil is geen goed uitgangspunt. Bij een aanrijding gaat het om de impuls (m*v) of de kinetische energie (1/2*m*v*v) die wordt overgedragen. Even ter vergelijking. Een speed-pedelec en snorfiets rijden gemiddeld 35 km/h en wegen respectievelijk 28 en 80 kilo. Een niet al te grote auto rijd 50 km/h en weegt 1200 kilo. De impuls van een speed-pedelec, snorfiets en auto zijn dan respectivelijk 270, 770 en 16.600 Ns. De kinetische energie van deze voertuigen is respectievelijk 1320, 3780 en 115,700 Joule.
Het moge duidelijk zijn dat de tweewielers hier kansloos zijn tussen het autoverkeer als het komt tot een aanrijding.

Roland Haffmans (-)
04-10-2017 @ 18:59

@Martin de Vries,

"Het moge duidelijk zijn dat de tweewielers hier kansloos zijn tussen het autoverkeer als het komt tot een aanrijding." Zo algemeen gesteld is dat betwistbaar, niet elke aanrijding is frontaal. 

Chris Scurbecq (OCMW)
04-10-2017 @ 20:18

@ Roland Haffmans

niet elke aanrijding is frontaal. 

Een tikje van een (vracht)wagen tegen een fiets is voldoende, ook zijdelings. Krampachtig denken vanuit een anti-S-Pedelec houding dat het enkel om frontale botsingen zou moeten gaan, is derhalve onjuist. Ook al is het energieverschil geringer in veel gevallen, het blijft een enorm verschil. Wat Martin De Vries zegt blijft een waarheid als een koe. Maar dat weet u ongetwijfeld.

Robert van der Sluiszen
27-10-2017 @ 00:34
@ Roland Haffmans: gezien uw reactie is het kennelijk ook geen probleem voor u om het gewone fietsverkeer te mengen met het autoverkeer, vrachtwagens en bussen. Immers: de meeste aanrijdingen zijn niet frontaal. Afschaffen dan maar, die grotendeels gescheiden fietsinfrastructuur hier in NL?
Theo van Soest (NVHPV)
01-11-2017 @ 10:35

Veiligheid gaat in ultimo over gezondheid. Derhalve mag de aanslag op de gezondheid van de fietsers door juist de meest vervuilende categorie verbrandingsmotoren niet buiten beeld blijven. Als gemiddeld met méér inspanning en méér snelheid rijdende ligfietsers (en ander sportieve fietsers) hebben wij daar de meeste last van. Één zo'n stinkding kan minutenlang een solitair fietspad of een rustige straat vergiftigen.

Martin Cleaver (fietspadterug.nl)
02-11-2017 @ 17:06

De SWOV ziet niet veel ongelukken tussen fietsers en snorscooters. Er zijn heel veel maar de meeste worden niet also zodanig geregistreerd. Als bv de fietser geen kenteken heeft kunnen opschrijven/zien, dan wordt dat niet als zodanig bij ziekenhuis of politie vastgelegd. Ik heb dat zo vaak gezien. 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: